Co Vás zajímá?
Staň se studentem UHK
Univerzitní knihovna nabízí školení v oblasti databází
Již brzy ve velmi blízké galaxii...
UHK bude v září 2018 pořádat prestižní mezinárodní vědeckou konferenci
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!

Útvar interního auditu

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, stanoví, že interní audit je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací. Interní audit Univerzity Hradec Králové je vykonáván v souladu s plány schválenými rektorem univerzity a zjišťuje zejména, zda:
  • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,

  • vedoucí zaměstnanci včas rozpoznávají rizika vztahující se k činnosti UHK a přijímají odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,

  • řídící kontroly poskytují spolehlivé a včasné informace,

  • vnitřní kontrolní systém UHK je dostatečně účinný a reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,

  • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů UHK poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny.


kontakt
Ing. et Bc. Martin Král
budova R, místnost 81160, 1. patro
e: martin.kral.2@uhk.cz
t: +420 493 332 571


 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
20. 7. 2014 
Interní dokumenty
20. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 21.7.2017 12:17