Co Vás zajímá?
Dofoukni si mozek vědomostmi! U nás ho nahustíš nejlíp.
UHK International Day | 21. 11. 2018
5. univerzitní hokejové derby: UHK vs. UPCE | 13. 12. 2018
Univerzitní knihovna zrealizovala záměr v oblasti nákupu e-knih
Připomeňte si s námi důležitá „osmičková“ výročí
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení

Knižní veletrh


Knižní veletrh 2017

     
XXI. ročník Týdne knihoven ve znamení křtu právě vydaných titulů a intenzivního zájmu o knižní novinky všech oborů
 

     Ve čtvrtek 5. října 2017 se uskutečnil ve dvoraně budovy A Univerzity Hradec Králové již XXI. ročník celostátní akce - Týden knihoven. Návštěvníci byli velmi mile překvapeni nejen pestrou programovou nabídkou, ale také téměř třemi desítkami vystavovatelů. Specifikem letošního ročníku bylo velké zastoupení univerzitních nakladatelství. Celkový počet vystavovatelů byl o jednu třetinu vyšší nežli v loňském roce. Během uvítacího projevu paní prorektorky pro tvůrčí činnost – dr. Leony Stašové si mnozí uvědomili, jak pevné a nerozlučné sepětí tvoří - univerzita, věda, kniha a knihovna. Partnery Univerzitní knihovny během letošního ročníku se staly Pedagogická fakulta UHK a Památník národního písemnictví (PNP). Návštěvníky čekalo během slavnostního zahájení ještě jedno překvapení, děkan PdF doc. František Vaníček a ředitel PNP Mgr. Zdeněk Freisleben představili společný počin roku 2017 -  pexeso „Spisovatelé východních Čech“.  Aktu vlastního křtu se ujala paní proděkanka PdF dr. Nella Mlsová, která je s dr. Janem Bílkem garantkou tohoto mimořádně zajímavého projektu, který přináší podoby 32 spisovatelů a spisovatelek a získal si spontánní sympatie účastníků Týdne knihoven, nepochybně proto, že se mnozí nejenom v útlém věku rádi učí názorně a hrou. V plejádě literátů, literárních historiků, dramatiků a humoristů figurují Václav Hanka, Václav Kliment Klicpera, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Alois Jirásek, Marie Pujmanová, Karel a Josef Čapkové, Karel Poláček, Jaroslav Havlíček, Fraňa Šrámek, Rudolf Medek, Josef Škvorecký, Jaroslav Žák nebo Václav Čtvrtek. Krátce byly představeny a pramenitou vodou „Hronovky“ a „Regnerky“ pokřtěny ještě tři další tituly, které vznikly na půdě UHK v roce 2017 a upoutaly pozornost svojí výpravností a netradičním pojetím, šlo o publikace doc. Petra Kmoška, doc. Pavla Vacka a RNDr. Romany Prausové.
     O příjemnou a svěží atmosféru veletrhu se po celou dobu pečlivě staral Martin Řehák,  student bohemistiky, který postupně jednotlivá nakladatelství nejen představil, ale také detailně informoval o právě probíhajícím doprovodném programu.
      Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu „Nejkrásnější české knihy roku 2016“, jejímž garantem je PNP. Díky Biskupské knihovně Biskupství královéhradeckého bylo možné nahlédnout do unikátních fondů starých tisků, letos byly vybrány vzácné bible z XVI. až XIX. století v původních vazbách s pozoruhodnými rytinami.  Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích prezentovalo originální knižní vazby knihaře Jendy Rejmana.
     Univerzitní knihovna připravila pro návštěvníky mimořádnou nabídku knih historického fondu učebnic, zvídaví návštěvníci se mohli pokochat vzácnými vazbami, výpravným pojetím nebo netradičními rozměry vystavených publikací. Letošní 300. výroční narození císařovny Marie Terezie jsme připomněli krátkým dokumentem a výstavou knih z fondů Univerzitní knihovny, která z různých zorných úhlů tuto panovnici, jedinou ženu na českém trůnu, představovala. Pozornost upoutaly netradiční prohlídky prostor knihovny s možností využití kompenzačních pomůcek pro studenty se zrakovým a jiným postižením. Návštěvníci měli jedinečnou příležitost prohlédnout si obrazy vystavené v knihovně přímo s jejich autorem doc. Petrem Kmoškem a dozvědět se mnoho informací o okolnostech vzniku těchto děl nebo se účastnit prohlídky interiérů Univerzitní knihovny a seznámit se s knihovním fondem a službami, které svým uživatelům nabízí.
     Také mediální studovna žila bohatě koncipovanými přednáškami. Prostřednictvím filmového dokumentu Mgr. Pavly Petrákové Slancové jsme prožili atmosféru konce války a věznění malíře, grafika a spisovatele Josefa Čapka a dozvěděli se o nejasných okolnostech jeho úmrtí. Návštěvníci shlédli pozoruhodný dokument o K.H. Máchovi, zasazený do romantického prostředí hradu Bezdězu, který dokladoval  skutečnosti, které nepochybně ovlivnily vznik Máchova Máje. V doprovodném programu byla řada velmi zajímavých přednášek Mgr. Jana Pěty, doc. Petra Kmoška, Mgr. Veroniky Rollové, doc. Martina Šandery a Ing. Jiřího Slavíka. Zvolená témata přednášek pojednávala o významných literárních nebo výtvarných osobnostech spjatých s Hradcem Králové, přinášela rovněž nové informace z průzkumu života knížete Jindřicha Minsterberského zasazeného do panoramatu českých dějin 2. poloviny 15. století.  Díky Mgr. Veronice Rollové se návštěvníci dozvěděli o prestižní soutěži Nejkrásnější české knihy, jejímž pořadatelem je PNP.
     Knižní veletrh přilákal mnoho studentů, ak. pracovníků i dalších návštěvníků, kteří plně využili příležitosti seznámit se s bohatou produkcí české i zahraniční literatury, odcházeli s knihami pořízenými za veletržní ceny a mnozí navázali cenné kontakty s vydavateli a distributory oborově bohatého spektra odborné literatury.  Naše velké poděkování náleží Univerzitě Hradec Králové za všestrannou podporu projektu, katedře bohemistiky PdF, vedení Památníku národního písemnictví, Královéhradeckému kraji i všem vystavovatelům a návštěvníkům veletrhu, kteří přijali naše pozvání k účasti.

                                                                                                                                       
PhDr. Marie Otavová
ředitelka Univerzitní knihovny               

 Více snímků z veletrhu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.Poděkování patří všem partnerům i sponzorům Knižního veletrhu 2017.

              

                                  

      
 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
23. 12. 2016 
Interní dokumenty
23. 12. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 31.8.2018 14:32