Co Vás zajímá?
Staň se studentem UHK
Univerzitní knihovna nabízí školení v oblasti databází
Již brzy ve velmi blízké galaxii...
UHK bude v září 2018 pořádat prestižní mezinárodní vědeckou konferenci
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!

Personální obsazení

Jméno Pracovní pozice Kontakt
Mgr. Markéta Pešťáková

vedoucí Poradenského centra UHK
kariérní a sociální poradkyně
koučka
psychoterapeutka

marketa.pestakova@uhk.cz
+420 493 33 1317

Bc. Jana Podlipná

kontaktní pracovnice

jana.podlipna@uhk.cz
+420 493 33 1389
Mgr. Michaela Zmátlíková koordinátorka služeb
pro studenty se specifickými potřebami
michaela.zmatlikova@uhk.cz
+420 493 33 2717
Ing. Jana Naxerová koordinátorka/zapisovatelka 
zapisovatelský servis
jana.naxerova@uhk.cz
Mgr. Petra Lukešová

koordinátorka/digitalizátorka
zpřítupnění studijní literatury

petra.lukesova.1@uhk.cz
+420 493 33 1319
Mgr. Petra Dvořáková koodinátorka/tlumočnice
tlumočnický servis
petra.dvorakova.7@uhk.cz
PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. instruktorka prostorové orientace kamila.ruzickova@uhk.cz
+420 493 33 1391
PhDr. Blanka Křováčková psycholožka, diagnostika SPU blanka.krovackova@uhk.cz
+420 493 331 1331
Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. psycholožka katerina.juklova@uhk.cz
+420 493 33 1340
Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. psycholožka a psychoterapeutka gabriela.slaninova@uhk.cz
+420 493 33 1347
Mgr. Anežka Kohoutová psycholožka a psychoterapeutka anezka.kohoutova@uhk.cz
+420 493 33 1343
Mgr. Petra Pavlíčková  kariérní poradkyně a koučka

petra.pavlickova@uhk.cz
+420 493 33 1317

Mgr. Nikola Vodičková koordinátorka služeb pro studenty se specifickými potřebami,
administárotka služeb Poradenského centra,
kariérní a sociální poradkyně
nikola.vodickova.2@uhk.cz
+420 493 33 2718


Při zajišťování podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami s námi spolupracují zejména fakultní koordinátoři a tutoři, dále odborníci poskytující konkrétní servisní opatření a v neposlední řadě také vyučující a zaměstnanci UHK.​ V kontaktu jsme rovněž s ostatními vysokoškolskými centry podpory pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami.

 
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 9.2.2018 8:22