Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Individuální výuka


Co znamená „individuální výuka“
Jde o intervenční opatření, které není určeno ke znalostní kompenzaci nedostatečné připravenosti z nižších stupňů vzdělávání, ale jímž se v odůvodněných případech zajišťuje smyslová nebo fyzická přístupnost přímé výuky studentům se specifickými potřebami.
Komu je služba určena
Individuální výuka je určena všem studentům se specifickými potřebami s rozdílem nároku na formu daného intervenčního opatření.
Jak to u nás probíhá
Po domluvě s jednotlivými vyučujícími zajišťujeme primárně individuální výuku příležitostnou, jejímž účelem je jednorázové formální, případně obsahové doplnění řádné výuky (např. individuální výuka cizích jazyků v případě studentů se specifickými poruchami učení). Stejně tak je možné využít přechodnou formu této intervence probíhající po celou dobu trvání jednoho předmětu. U studentů se sluchovým postižením či studentů s postižením dolních končetin lze v odůvodněných případech poskytnout také individuální výuku soustavnou v rozsahu celých semestrů.
Jak o službu zažádat
O individuální výuku lze zažádat prostřednictvím emailu.
 
Bližší informace k individuální výuce naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.
 

Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 16.9.2016 12:30