Osvětové a vzdělávací aktivity


Kromě vyrovnávání studijních podmínek pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami se 
Středisko Augustin podílí také na organizaci různých osvětových a vzdělávacích aktivit pro studenty a pracovníky univerzity i pro laickou veřejnost. Jedná se zejména o následující aktivity:
  • e-learningový kurz „Klíčové kompetence pro komunikaci a edukaci studentů se SP“ určený pracovníkům UHK;
Pozn.: Kurz získal v rámci soutěže eLearning 2014 cenu rektora Univerzity Jana Amose Komenského Praha.
  • e-learningový kurz „GUSTA KURZ“ určený studentům UHK;
Pozn.: Kurz získal 1. cenu věnovanou sdružením EUNIS-CZ v rámci soutěže eLearning 2015.

Pozn.: K oběma kurzům jsou k dispozici další informační a metodické materiály (např. Seznamte se, prosím - Metodický průvodce k organizaci podpory studentů se specifickými potřebami nebo Můj spolužák... se specifickými potřebami). Publikace si můžete zapůjčit v univerzitní knihovně.
  • přednášky a zážitkové aktivity zaměřené na problematiku osob se specifickými potřebami určené zájemcům z řad studentů, pracovníků UHK i veřejnosti.
Osvětu problematiky VŠ studentů se specifickými potřebami na UHK zajišťoval od roku 2012 do roku 2015 Studentský klub Gusta při Středisku Augustin. Vznikl v rámci projektu "Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami". Klub pořádal celou řadu aktivit, např. přednášky se zajímavými hosty (Fanánek, Jiří Ježek, Matěj Ruppert, Honza Říha, Kamil Panský a další), filmové festivaly, zážitkové kurzy, kulturní akce a mnoho dalších. Informace a fotky z proběhlých akcí naleznete na Facebooku.

Dobrovolníci z řad studentů se ve spolupráci se střediskem zapojují také do různorodých sbírek na podporu a rozvoj služeb, péče a pomoci postiženým osobám. V minulých letech se jednalo např. o sbírku Červenobíle dny a Bílá pastelka.
   

Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 4.11.2016 11:23