Centralizované rozvojové programy

Cílem centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 a jeho Aktualizací pro jednotlivé roky.

V rámci centralizovaného rozvojového programu jsou poskytovány dotace zpravidla na jednoleté projekty v určených tematických okruzích, které každoročně stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti jsou hodnoceny  Radou programu, která je složená ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol. Výsledkem hodnocení může být doporučení úprav projektu, krácení požadovaných finančních prostředků nebo zamítnutí.

Podrobné informace k Centralizovaným rozvojovým programům naleznete na stránkách MŠMT.

Závěrečné zprávy projektů řešených na UHK naleznete níže v přiložených dokumentech.

Dokumenty "Rozvojové programy MŠMT"

Typ Název     Datum     Velikost    
2018 C15 DPP!!! VŠ - Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!! 20. 2. 2019 1,02 MB
2018 C10 Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia 19. 2. 2019 1,32 MB
2018 C11 Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol 19. 2. 2019 1012,91 kB
2018 C12 Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství 19. 2. 2019 1,04 MB
2018 C13 Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) 19. 2. 2019 1,16 MB
2018 C17 Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách 19. 2. 2019 1,61 MB
2018 C19 Využití LMS Moodle v oblastech nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality 19. 2. 2019 1,25 MB
2018 C4 Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 19. 2. 2019 1,21 MB
2017 C15 Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách 26. 1. 2018 2,22 MB
2017 C8 Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství 18. 1. 2018 1,85 MB
2017 C14 PPP!!! VŠ (Partnerství projektového prostředí vysokých škol) 17. 1. 2018 1,32 MB
2017 C4 Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů 17. 1. 2018 1,21 MB
2017 C6 Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS 17. 1. 2018 1,24 MB
2016_C14_Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499_2004 Sb 31. 1. 2017 1,26 MB
2016_C18_Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severo-východních Čechách 31. 1. 2017 1,9 MB
2016_C25_SESKUPIT Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze 31. 1. 2017 1,45 MB
2016_C4_Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů 31. 1. 2017 302,58 kB