Studentské konto a informace k platbám

Agenda spojená s poskytováním ubytovacích služeb se zpracovává v Informačním systému ISKaM. Každý student má v tomto systému zřízeno své konto, přes které se realizují veškeré platby za ubytování. Na výše uvedené webové adrese mohou studenti sledovat pohyb veškerých svých plateb za ubytování, zadávat souhlas s platbou inkasem. Studenti mohou provádět platby za ubytování těmito způsoby:

 • číslo účtu: 78-2733582/0800
 • variabilní symbol (VS):  je jedinečné číslo generované každému studentovi v systému ISKaM (číslo naleznete na webovém rozhraní systému ISKaM, volba ÚČET/ZÁKLADNÍ ÚDAJE, formát čísla: 2220000xxx)
 • konstantní symbol – 0558
 • uvedení správného variabilního symbolu je podmínkou pro přiřazení platby klientovi

Zahraniční platba:
IBAN: CZ79 0800 0000 7800 0273 3582
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Banka: Česká Spořitelna

 • na účtu klienta je nutné sjednat souhlas sinkasem ve prospěch účtu Vysokoškolských kolejí (je nutné zadat souhlas s inkasem v dostatečné výši, doporučujeme max. 2 700 Kč dle Vámi zvoleného standardu ubytování)
 • číslo účtu, na kterém je zřízen souhlas s inkasem, vloží klient do své osobní karty v ISKaMu
 • platba na recepci kolejí
 • akceptovány jsou platební karty EC/MC, MAESTRO, VISA
 • pouze na recepci kolejí
 • přijímáme pouze měnu v CZK
 • výběr zpeněz z konta je možný pouze při ukončení ubytování