Jednotný vizuální styl

Univerzita Hradec Králové je jedinečným společenstvím s mimořádným lidským a duševním bohatstvím, a proto si zaslouží stejně jedinečné grafické vyjádření své identity. Prostředkem její profesionální prezentace, propagace a komunikace uvnitř i s veřejností je kvalitní a nezaměnitelný vizuální styl.

Značka univerzity a jejích fakult vzešla v roce 2009 z otevřené soutěže, která přinesla možnost prověřit kvalitu návrhů v konkurenci více než čtvrt tisíce přihlášených prací. Výběr vítěze byl svěřen porotě složené z odborných garantů, tedy profesionálních grafiků a představitelů akademických uměleckých pracovišť, a zástupců univerzity. Porota zcela jednoznačně zvolila jako vítěznou práci návrh Jiřího Tomana a Michala Kukačky.

Hlavními přednostmi díla obou autorů jsou původní myšlenka, estetické kvality a vysoká variabilita v aplikacích. Značka svěžím způsobem postihuje specifickou povahu vysokoškolského prostředí, není nemístně historizující, avšak současně vychází z reálií Hradce Králové. K jejímu výkladu se nabízejí různé přístupy vycházející ze zkušeností každého z nás s místopisem a akademickým světem. Současné ztvárnění značky hovoří jazykem blízkým studentům, což vytváří nejlepší předpoklady pro její přijetí širokým univerzitním společenstvím.

Grafická identita obohacuje Univerzitu Hradec Králové o novou hodnotu. Kromě cílů, jež jsou univerzitě v oblasti firemního designu společné s jinými institucemi, však díky svým kvalitám nabízí ještě jeden nad jiné cenný přínos, a tím je příležitost stát se živým a přirozeným pojítkem jejích pracovníků, studentů, přátel a partnerů.

Návody a příklady použití jednotného vizuálního stylu UHK

Grafický minimanuál logotypu a jednotného vizuálního stylu UHK
Výběr z Grafického manuálu logotypu a jednotného vizuálního stylu UKH 

Vzory tiskovin

              
        Propagační brožura UHK v angličtině                                           City-light

                
     Plakát k Hradeckým filozofickým dnům                Plakát k návštěvě prezidenta republiky

                                            
 Návrh plakátu k plánované návštěvě V. Havla                       Plakát k setkání historiků

                                  

  Plakát ke koncertu studentů hudební katedry                  Plakát k The best of LMS lectures

  

            Průvodce prváka po UHK 2016

Dokumenty "Loga"

Typ Název     Datum     Velikost    
Loga 19. 9. 2014
Logotypy 19. 9. 2014
Ve výpisu existují soubory
s omezeným přístupem

Nabídka sekce: Referát propagace a komunikace