Studenti

IMG_0680-Edit

Většina studentů se specifickými potřebami je s námi v kontaktu ještě před nástupem ke studiu, neboť žádali o úpravu podmínek během přijímacího řízení. Registrace ve středisku je v odůvodněných případech možná i v průběhu studia. Obrátit se na nás mohou také studenti, kteří následkem úrazu či onemocnění mají přechodně zhoršený zdravotní stav vyžadující vyrovnání podmínek ke studiu prostřednictvím servisních opatření.

play

 

Studenti - Obecné informace

Vždy je potřeba nás nejprve kontaktovat a dostavit se do střediska kvůli ověření oprávněnosti a konkretizaci specifických potřeb. Jednou z podmínek je také předložení uznatelného dokladu prokazujícího dané zdravotní postižení či jiné znevýhodnění (např. doklad o zdravotním postižení nebo o invaliditě, průkaz osoby se zdravotním postižením, doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků obecně platných psychometrických testů, případně lékařská zpráva). Při zajišťování podpory pro nás není rozhodující samotná diagnóza, ale její funkční dopad na pracovní a komunikační postupy související se studiem na vysoké škole. Služby proto poskytujeme na základě výsledků z funkční diagnostiky a rovněž vycházíme ze zařazení studenta do některé z kategorií dle funkčních dopadů zdravotního postižení či jiného znevýhodnění.

Bližší informace naleznete ve Standardech činnosti Augustin.

 

play

Služby a servisní opatření
V průběhu studia lze zažádat o následující služby:

  • Zpřístupnění studijní literatury
  • Zapisovatelský servis
  • Tlumočnický servis
  • Individuální výuka
  • Osobní a studijní asistence
  • Prostorová orientace
  • Diagnostika
  • Režijní opatření
  • Časová kompenzace
  • Technické a technologické zázemí
           
                        
Studium v zahraničí
Informace, odkazy a podmínky studia v zahraničí lze nalézt zde nebo přímo na stránkách věnovaným programu Erasmus+, který studentům nabízí dva typy aktivit: studijní pobyt a praktickou stáž. Uvažujete-li se do programu zapojit a víte, že Váš zdravotní stav vyžaduje vzhledem k nároku na servis zvýšené náklady, je možné požádat o dodatečnou finanční podporu nad rámec běžného stipendia. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách programu, kde naleznete i postup předložení žádosti a formuláře ke stažení. V případě zájmu se na nás se na nás neváhejte včas obrátit (augustin@uhk.cz).

Stipendia:
Výbor dobré vůle

Informace o podpoře studentů se specifickými potřebami:
                                                                             
                 Kdo, co, proč a jak?                                                               
  Kdo, co, proč a jak? 
            Informace pro zaměstnance                                                   Informace pro studenty