Přístupový systém

Každý student a zaměstnanec UHK má být držitelem univerzitního identifikačního průkazu. Aktuální a komplexní informace o využití ID karet naleznete v sekci Služby - identifikační průkazy. K využití průkazu je dále nezbytné, aby byl platný. K tomuto účelu je nutné splnit několik podmínek:

  • být ve vztahu k UHK (tedy student musí být zapsán ke studiu a toto studium nesmí být ukončené, zaměstnanec musí mít pracovní smlouvu či DPČ  evidovanou osobním a mzdovým oddělením);

  • mít průkaz v aktivním stavu (při vyzvednutí se aktivuje a pokud si jej sami nezablokujete v portálu, nebo nenahlásíte jeho ztrátu, bude nadále aktivní) - ověřte proto stav své karty na své osobní stránce;

  • mít průkaz platný (zaměstnanci jej mají platný stále, u studentů se musí platnost každý rok prodlužovat revalidační známkou - konec platnosti je vyznačen na kartě a platnost je prodlužována přelepkami).

Pokud všechny tyto podmínky splňujete, můžete průkaz využívat. V opačném případě se obraťte na kontaktní místo oddělení Informace - komunikace - multimédia (IKM) ke zjištění dalšího postupu.

umístění přístupového systému

Přístupový systém je plně nasazován pouze v nových objektech, u ostatních jsou pokryty pouze vybrané zóny. Budova FIM je pokryta celá od vstupu přes turnikety, přes vstupy do učeben, až po ovládání techniky v katedrách. Na Vysokoškolských kolejích je zabezpečen vstup do objektu a do internetové klubovny, v knihovně vstup i výstup z objektu. V Objektu společné výuky je zabezpečen vstup ze strany od FIM (průchod "krčkem" i vchod v přízemí vedle knihovny).

Přístupový systém zahrnuje také ovládání závor na centrálním parkovišti a počitadlo volných míst.

návod k využití systému

K otevření závory, zámku či katedry s technikou postačí přiložit kartu ke čtečce. Pokud se ozve zvukový signál a došlo k optické signalizaci (probliknutí zelené diody), byla karta načtena a informace předána řídící jednotce. Během několika milisekund je ověřeno, zda má držitel průkazu oprávnění pro otevření závory/zámku/katedry. Pokud ano, je sepnut okruh, který na několik sekund zámek otevře. V opačném případě zámek otevřen není a na některých typech čteček je tato skutečnost signalizována i opticky (probliknutí červené diody).

Pokud čtečka nijak nereaguje na přikládanou kartu, je porouchaná buď čtečka, nebo karta. Zkuste přiložit jinou kartu a pokud nereaguje také, obraťte se na správce budovy s informací, ve které učebně čtečka nefunguje. Pokud nefunguje Vaše karta, obraťte se na kontaktní místo IKM, kde kartu prověří a mohou objednat náhradní.

V případě nepočítačových učeben FIM je nastaven speciální režim, kdy vstup do prázdné místnosti má pouze vyučující. Jakmile vloží svou kartu ke čtečce u katedry, může do místnosti vstoupit kdokoliv s libovolnou kartou (nejen UHK).

zóny a oprávnění

Na každého držitele karty se vztahuje nějaká  (i více) skupina oprávnění. Jde například o skupiny Zaměstnanci FIM, Student PdF, Studenti UHK, Externí čtenáři knihovny, ... V každé zóně jsou pak ke vstupu povoleny určité skupiny oprávnění. Například do zóny Vysokoškolských kolejí mají přístup pouze zaměstnanci kolejí a studenti, kteří jsou na kolejích ubytovaní. Na centrální parkoviště Na Soutoku mají oprávnění k vjezdu všichni studenti i zaměstnanci.

Zařazení do skupin se zjišťuje vždy po půlnoci, kdy různé informační systémy (studijní agendy, personální systém, kolejní systém, systém pro správu karet, ...) zašlou systému pro správu identit informace o všech osobách a identifikačních kartách. Ten provede vyhodnocení a zařadí uživatele do skupin. Informace pak zašle přístupovému systému. Pokud se tedy například nastěhujete na koleje, Váš průkaz v přístupovém systému kolejí bude fungovat až od následujícího rána.

Pokud nemáte s kartou přístup, kam jej potřebujete mít, obraťte se na recepci budovy, nebo nakontaktní místo IKM, kde Vám sdělí, do jakých skupin příslušíte a co je třeba učinit pro povolení do další zóny. V recepci budovy J Vám mohou nastavit i jmenovitou výjimku, například aby člen studentské komory senátu měl přístup do všech učeben, protože zde často prezentuje informace studentům.