VPN připojení

Služba FortiGate VPN umožňuje vzdálený přístup k počítačové síti UHK z internetu. Každý uživatel univerzity, mimo studentů Ústavu sociální práce, mají možnost toto připojení využít. Uživatel se zavazuje ke splnění níže uvedených podmínek:

Operační systémy, ze kterých se k VPN serveru UHK uživatelé připojují, musí být Windows Vista a vyšší, s instalovanými posledními service packy a hotfixy. Je také možné se připojovat ze systémů Linux, v aktuální verzích a s instalovanými nejnovějšími opravami.

  • Na připojované stanici musí být provozován a pravidelně aktualizován antivirový program.
  • Na připojované stanici musí být provozován personální firewall.

Všichni uživatelé VPN jsou odpovědni za případné škody, které mohou vzniknout zneužitím jejich přihlašovacího jména a hesla. Z tohoto důvodu je obzvlášť důležité, aby zvolili dostatečně silné heslo a toto heslo náležitě chránili před vyzrazením dalším osobám.

Je značně nebezpečné, pokud uživatelé použijí možnost uložit heslo pro VPN připojení. Doporučujeme je do systému neukládat.

Podrobný návod v pdf pro instalaci na systému Windows a instalační balíčky pro ostatní klienty (Mac OS a Linux) naleznete níže v připojených interních dokumentech.

Pokud budete mít v budoucnu problém s připojením k VPN, vždy zkontrolujte aktuální návod pro nastavení na tomto místě. Vždy používejte poslední verzi VPN klienta, která zde bude ke stažení. Pravidelně dochází k aktualizacím SW a může se tak stát, že starší VPN klient nemusí korektně fungovat.

Adresa pro připojení k VPN je https://vpn.uhk.cz (k VPN je možné se připojit pouze ze sítě internet, kolejní sítě a sítě eduroam).

S případnými technickými dotazy se obracejte na oddělení centra služeb UHK.