UHK Aktuálně 22. 3. 2018

Soutěž na obsazení míst v rámci mezinárodních mobilit na UHK

K posílení mezinárodní spolupráce, rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu a podpoře profesního růstu výzkumných pracovníků vyhlašuje rektor UHK soutěž na obsazení míst v rámci mezinárodních mobilit na Univerzitě Hradec Králové.

Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

Kritéria:
• Post-dok: dle definice/ Výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D. či zahraniční Obdoby, či odpovídající titul úrovni 8 ISCED
• Výzkumný pracovník ze zahraničí, který v průběhu 3 let minimálně celé 2 roky působil mimo území ČR, pracovní úvazek min. 0,5 nebo student Ph.D.
• Prokázání publikační činnosti, alespoň 2
• V průběhu trvání mobility zaměstnanec na plný pracovní úvazek UHK
• Povinnost mít mentora z UHK, ke konzultacím

Doložení dokumentů:
• Vyplněný formulář
• Diplom
• Profesní životopis s odkazem na publikační činnost, prokázání činnosti mimo ČR
• Harmonogram mobility
• Zdůvodnění relevance mobility
• Smlouva/ dohoda/ memorandem o spolupráci s hostitelskou Výzkumnou organizací

Hrubá měsíční mzda: 40 000 Kč104 000 Kč

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků

Kritéria:
• Výzkumný pracovník ze zahraničí, za poslední 3 roky min. po dobu 2 let působil v organizaci mimo ČR, oblasti výzkumu, pracovní úvazek min. 0,5, bez vyloučení občanu ČR
• Výzkumný pracovník – senior
• Splnit H-index, min. hodnota 8,5, podíl min. na jednom mezinárodního grantu či národního grantu za posl.5let jako řešitel nebo spoluřešitel
• Min. 3 publik. Výstupy v posled.5 letech
• V době mobility alespoň 0,5 úvazek na UHK

Doložení dokumentů:
• Vyplněný formulář
• Diplom
• Prof. Životopis s odkazem na publikační činnost mimo ČR
• Harmonogram mobility
• Zdůvodnění relevance mobility
• Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací

Hrubá měsíční mzda: 85 00095 000 Kč

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků-juniorů v zahraničí

Kritéria:
• Výzkumný pracovník (do 7 let po udělení titulu Ph.D.
• Zaměstnanec UHK na minimální pracovní úvazek 0,5 + doporučení školitele
• Mentor v zahraničí – H-index, minimální hodnota 8,5
• Podíl alespoň na jednom mezinárodním grantu za posledních 5 let, řešitel či spoluřešitel

Doložení dokumentů:
• Vyplněný formulář
• Diplom
• Profesní životopis výzkumného pracovníka
• Profesní životopis mentora
• Harmonogram mobility
• Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta
• Zdůvodnění relevance mobility
• Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací

Hrubá měsíční mzda: 40 000 Kč104 000 Kč

Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Kritéria:
• Výzkumný pracovník – senior
• H-index, minimální hodnota 8,5 nebo úroveň 8 dle ISCED
• Podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let, řešitel nebo spoluřešitel
• Min. 3 publikační výstupy za posledních 5 let
• V době mobility alespoň 0,5 úvazek na UHK

Doložení dokumentů:
• Vyplněný formulář
• Diplom
• Profesní životopis výzkumného pracovníka
• Harmonogram mobility
• Zdůvodnění relevance mobility
• Smlouva/dohoda/memorandum o spolupráci s hostitelskou výzkumnou organizací

Hrubá měsíční mzda: 55 000 Kč–136 000 Kč

 

Více informací naleznete v Rektorském výnosu č. 06/2018.