Informace o webu

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.uhk.cz je Univerzita Hradec Králové, se sídlem  Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.uhk.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly užití internetových stránek www.uhk.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách waww.uhk.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístupem na stránky www.uhk.cz může být ze strany Provozovatele požadováno poskytnutí některých osobních údajů Uživatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), případně dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů. V takovém případě Provozovatel s těmito údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy a Uživatele v nezbytném rozsahu informuje (viz dále) o zpracování a ochraně jeho osobních údajů, včetně jeho práv jako subjektu údajů. Poskytnutím těchto údajů Uživatel vyjadřuje svoji odpovídající informovanost o zpracování osobních údajů Provozovatelem.

Obecné informace o ochraně a zpracování osobních údajů Provozovatelem, včetně informací o právech subjektů údajů a postupu jejich výkonu, jsou dostupné zde: www.uhk.cz/gdpr.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli mohou ulehčit mimo jiné její další používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů Provozovatel například sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Právní předpisy stanoví, že Provozovatel může ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuje Provozovatel webu Uživatelův souhlas.

Tak je tomu i při poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti, ke které využíváme službu Google Analytics společnosti Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší anonymizované IP adresy) jsou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google užívá tyto informace pouze pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro Provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu. Na základě takto získaných informací o chování uživatelů je průběžně upravován obsah webových stránek, struktura i technické řešení jako celek s cílem zlepšit uživatelský komfort návštěvníka webové prezentace www.uhk.cz.

V případě, že Uživatel na informativní liště klikne na tlačítko „Rozumím“, souhlasí s tím, abychom informace o tom, jak náš web používá, sdíleli s Googlem. Google pak tyto údaje může nezávisle na Poskytovateli zkombinovat s dalšími informacemi, které jim Uživatel poskytl či poskytne nebo které získali v důsledku toho, že používá či bude používat jejich služby. Podrobné informace o používání technologie společnosti Google jsou popsány na stránkách společnosti Google.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, tj. včetně nutných/technických, nebude moci využít některé funkce těchto stránek. Na stránkách technické podpory konkrétního prohlížeče lze získat podrobnější informace týkající se úpravy nastavení včetně správy cookies:

Firefox, Chrome, Internet explorer, Opera, Safari

Nutné/technické (8)

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Jméno

Poskytovatel

Účel

Expirace

Typ

ASPSESSIONID

absolventi.uhk.cz

Sledování aktuálního stavu relace uživatele za pomoci unikátního identifikátoru generovaného serverem pro každý počítač.

při ukončení návštěvy prohlížení

HTTP Cookie

ASP.NET_SessionId

www.uhk.cz

Používá ke generování obsahu internetových stránek.

při ukončení návštěvy prohlížení

HTTP Cookie

JSSESSIONID

www.uhk.cz

Používá se pro udržení anonymní uživatelské relace ze strany serveru.

při ukončení návštěvy prohlížení

HTTP Cookie

CMSPreferredCulture

www.uhk.cz

Ukládá preferované nastavení jazyka.

1 rok

HTTP Cookie

CMSPreferredUICulture

www.uhk.cz

Ukládá preferovaný jazyk a podobu uživatelského prostředí.

1 rok

HTTP Cookie

fgA_firstVisitDate

www.uhk.cz

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

1 rok

HTTP Cookie

fg_cookie_policy_accepted

www.uhk.cz

Používá se pro zaznamenání stavu uživatelova souhlasu a seznámení s podmínkami používání cookies.

1 rok

HTTP Cookie

__cfduid

.datatables.net

Slouží pro identifikaci důvěryhodného webového provozu. Více informací zde.

1 rok

HTTP Cookie

Statistické (5)

Statistické cookies pomáhají Provozovateli webových stránek, aby porozuměl, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Jméno

Poskytovatel

Účel

Expirace

Typ

_ga

.uhk.cz

Používá se pro odlišení uživatele. Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.

2 roky

HTTP Cookie

_gid

.uhk.cz

Používá se pro odlišení uživatele. Pomáhá nám porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají.

24 hodin

HTTP Cookie

_gat_(ID)

 

_gat_gtag_UA_(ID)

.uhk.cz

Reguluje rychlost zasílaných požadavků, pomáhá nám při sestavování relevantních přehledů popisujících průběh návštěv našich stránek.

1 minuta

HTTP Cookie

VisitorStatus

www.uhk.cz

Indikátor, zda je uživatel nový nebo se na web vrací.

20 let

HTTP Cookie

Marketingové (1)

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno

Poskytovatel

Účel

Expirace

Typ

_gcl_au

.uhk.cz

Používáno službou Google AdSense pro experimentování s efektivitou reklamy napříč webovými stránkami používajícími jejich služby.

3 měsíce

HTTP Cookie

 

Prohlášení o cookies bylo naposledy aktualizováno 28. 05. 2019.

Předávání osobních údajů

Provozovatel může spolupracovat se subjekty, které mu mohou poskytovat různé služby. Tyto subjekty, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.uhk.cz  mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít a neporušovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používá Provozovatel kódy od společností Google, které mu pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel webových stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti) a k Metodickému pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. Dále k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s ohledem na vyhovění pravidlům úrovně A a  AA, a s důrazem na přístupnost pro osoby se zdravotním postižením.

Informace o autorech webu

Webové stránky realizovala internetová agentura FG Forrest, a.s. na CMS a e-commerce platformě Edee.one (www.fg.cz).