Východočeské listy historické

Posláním Východočeských listů historických je publikovat každoročně historické studie, materiálové statě, zprávy, recenze a další informace z prostředí dnešní české historické vědy a částečně i její východočeské větve. Z původního regionálně pojatého periodika vytváří nová redakční rada v obnovené nové řadě VLH postupně historický časopis s orientací na širší dějinný prostor.

Název „Východočeské listy historické“ tak v posledních letech označuje především místo vydávání periodika, a nikoliv jeho tematické zaměření, které má dnes často celočeský záběr. Objevuje se i profilace se středoevropským rozsahem, v níž je zvýrazněna zejména oblast česko-slovenská a česko-polská. Širokou tematickou orientaci časopisu potvrzují jména autorů, kteří v něm dosud publikovali. Během několika let se tak z VLH stalo respektované periodikum, které má své pevné místo mezi odbornými historickými časopisy České republiky.

Východočeské listy historické byly založeny v roce 1996, vychází 2x ročně v tištěné podobě.

 

Východočeské listy historické jsou evidovány v databázi Erih+

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Východočeské listy historické č. 40 18. 10. 2019 1,65 MB
Východočeské listy historické č. 39 18. 10. 2019 2,22 MB