Studium v zahraničí

FF UHK dlouhodobě podporuje studentské výjezdy do evropských destinací v rámci programu Erasmus. Na ty mohou hlásit studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia. Pro magisterské studenty a studenty doktorského studia jsou navíc určeny také výjezdy do mimoevropských oblastí (Afrika, Latinská Amerika). Studijní pobyty v Asii a USA jsou otevřeny pro všechny studenty. 

Kromě již tradičních studijních pobytů je podpora směřována i na praktické stáže - pobočky Czech Trade, velvyslanectví ČR, Česká centra, výzkumné instituce a jiné mezinárodní organizace či neziskové organizace.

Všem zájemcům o zahraniční výjezd je navíc k dispozici široká nabídka stipendií.

 

Jak se přihlásit?

Výběrová řízení na výjezdy v rámci Erasmus i mimoevropské studijní mobility se zpravidla konají dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Po dodání požadovaných materiálů (přihláška, motivační dopis, strukturovaný životopis a průběh studia) se koná ústní pohovor.  Nabídka partnerských institucí se neustále rozšiřuje, výběrová řízení nemusí být vypsána na všechny destinace.

Aktuální informace k výběrovým řízením včetně termínů a přihlášky najdete na stránkách Zahraničního oddělení.

Kritéria výběru studentů na studijní pobyty:

  • Jazykové vybavení – schopnost psát a hovořit v cizím jazyce - v příslušném jazyce dle univerzity, na níž má uchazeč zájem studovat.
  • Motivace ke studiu v zahraničí, motivace ke studiu na příslušné univerzitě. 
  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Aktivity (katederní i mimokatederní) související s oborem studia či danou mobilitou. 

Dotazy prosím směřujte na Mgr. Martinu Eliášovou – martina.eliasova@uhk.cz (493 331 212), 2. patro budovy FF – Zahraniční oddělení FF UHK (kancelář 23 160). 

Podrobné a aktuální informace najdete na stránkách Zahraničního oddělení.