Co Vás zajímá?
Pozvánka na setkání doktorandů Tři staletí v srdci Evropy
Pozvánka na konferenci Viva Africa
Účastníci letní školy z Kolumbie a zahraniční stážisté na Kuksu
Stáhněte si Průvodce prváka FF UHK
Příměstský tábor FF UHK Chytré léto s FFildou

Informace pro studenty

S veškerými otázkami studijního charakteru na Filozofické fakultě se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě studijního oddělení se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

​Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 13990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.

Přiložené dokumenty


Studijní a zkušební řád UHK platný do 31. 8. 2017

Studijní a zkušební řád UHK platný od 1. 9. 2017

Směrnice děkana Filozofické fakulty  UHK doplňující Studijní a zkušební řád UHK

Statut UHK

Disciplinární řád

Stipendijní řád UHK

Výnos děkanky FF UHK č. 15/2016 - Úhrady za administrativní a mimořádné úkony a služby


Výnos děkanky FF UHK č. 9/2017 - Zápis předmětů a zápisy do akademického roku 2017/2018


Doplňující pokyn k Výnosu děkanky FF UHK č. 9/2017 - návod pro samozápis do vyšších ročníků

Přehled předmětů nabízených v rámci volných registrací na ZS 2017_2018První kroky v portálu IS/STAG

Změna hesla


Státní závěrečná zkouška - informace

Prezentace - zápisy 1. ročníku

Průvodce prváka 2017/2018 - elektronická verze

Naposledy upraveno: Letochová Eva, 20.9.2017 12:55