Co Vás zajímá?
Těšíme se na všechny běžce FF zeleném!
Zapojte se do Rektorského sportovního dne!
Na FF na kole!
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!

Informace pro studenty

S veškerými otázkami studijního charakteru na Filozofické fakultě se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě studijního oddělení se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

​Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 13990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.

Přiložené dokumenty

Studijní a zkušební řád UHK platný od 1. 9. 2017

Statut UHK

Disciplinární řád

Stipendijní řád UHK

Výnos děkanky FF UHK č. 15/2016 - Úhrady za administrativní a mimořádné úkony a služby


Výnos děkanky FF UHK č. 9/2017 - Zápis předmětů a zápisy do akademického roku 2017/2018

Doplňující pokyn k Výnosu děkanky FF UHK č. 9/2017 - návod pro samozápis do vyšších ročníků

Pokyny pro registrace zapsaných předmětů na rozvrhové akce a úprava zapsaných předmětů pro LS 2017/2018

Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHKPrvní kroky v portálu IS/STAG

Změna hesla


Státní závěrečná zkouška - informace

Prezentace - zápisy 1. ročníku

Průvodce prváka 2017/2018 - elektronická verze

Naposledy upraveno: Letochová Eva, 5.4.2018 12:25