Co Vás zajímá?
23. listopad patří na FFildě veřejnosti a uchazečům o studium
Sociologická konference se blíží
Přijďte fandit do pardubické arény!
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové

Změny během studia (prodloužení, přerušení, uzavření, zanechání, uznání, postup do dalšího ročníku)Přerušení studia


Žádost o přerušení studia se podává písemně na formuláři, který je k ...

Prodloužení studia


O prodloužení studia se nežádá písemně, student se jen zapíše do dalšího...

Zanechání studia


Pokud se student rozhodne ukončit (zanechat) studium, oznámí tuto skutečnost...