Co Vás zajímá?
Studuj na FF UHK
Přípravný kurz historie začíná 16. března 2018
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!
FF UHK má ve svém týmu řadu zahraničních odborníků

Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Vážené studentky, vážení studenti,

v této části naleznete informace týkající se státních závěrečných zkoušek.
V části SZZ postupně budou doplněny pokyny k SZZ,  seznamy státnicových  komisí, státnicové předměty a termíny státnic v akademickém roce 2017/2018.
V části kvalifikační práce jsou uveřejněny informace a předpisy související se zpracováním a odevzdáním kvalifikačních prací.

Upozornění:
Předměty státních závěrečných zkoušek si studenti posledních ročníků sami na Portálu - IS/Stag nezapisují. Studenti se na státní závěrečné zkoušky hlásí  papírovou přihláškou, kterou odevzdají v tištěné podobě na studijní oddělení (osobně nebo poštou). 

Studenti, kteří ještě nemají uzavřené studium, musí odevzdat s formulářem žádosti také vytištěný a podepsaný Zápisový list - část A "Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2017/2018" (na SZZ se nelze přihlásit bez uzavřeného studia).

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).
Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP.

Student musí Žádost o uzavření studia a přihlášení na SZZ  (verze .doc nebo .pdf)  doručit na studijní oddělení:

- pro termíny SZZ leden/únor 2018  přihlášení nejpozději 14 dní před termínem zkoušky

- pro termín SZZ květen/červen 2018 - přihlášení podle Harmonogramu pro AR 2017/2018

- pro termíny SZZ  srpen 2018 -  nejpozději do termínu 23. 7. 2018

Student se může bez omluvy odhlásit z termínu státní závěrečné zkoušky nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Naposledy upraveno: Kudová Lucie, 14.2.2018 10:24