Co Vás zajímá?
Pozvánka na přednášku dr. Michala Tošnera
Pozvánka na setkání doktorandů Tři staletí v srdci Evropy
Pozvánka na konferenci Viva Africa
Účastníci letní školy z Kolumbie a zahraniční stážisté na Kuksu
Stáhněte si Průvodce prváka FF UHK
Příměstský tábor FF UHK Chytré léto s FFildou

Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Vážené studentky, vážení studenti,

v této části naleznete informace týkající se státních závěrečných zkoušek.
V části SZZ postupně budou doplněny pokyny k SZZ,  seznamy státnicových  komisí, státnicové předměty a termíny státnic v akademickém roce 2016/2017.
V části kvalifikační práce jsou uveřejněny informace a předpisy související se zpracováním a odevzdáním kvalifikačních prací.

Upozornění:
Studenti se na státní závěrečné zkoušky hlásí  papírovou přihláškou, kterou odevzdají v tištěné podobě na studijní oddělení (osobně nebo poštou).

Studenti, kteří ještě nemají uzavřené studium, musí odevzdat s formulářem žádosti také vytištěný a podepsaný Zápisový list - část A "Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2016/2017" (na SZZ se nelze přihlásit bez uzavřeného studia).

Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).
Závěrečné práce se  elektronicky odevzdávají výhradně přes systém eVSKP.

Student musí Žádost o uzavření studia a přihlášení na SZZ  (verze .doc nebo .pdf)  doručit na studijní oddělení:

- pro termíny SZZ leden/únor 2017  přihlášení nejpozději 14 dní před termínem zkoušky

- pro termín SZZ květen/červen 2017 - přihlášení podle Harmonogramu pro AR 2016/2017

- pro termíny SZZ  srpen 2017 -  nejpozději do termínu 24. 7. 2017

Student se může bez omluvy odhlásit z termínu státní závěrečné zkoušky nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.

Naposledy upraveno: Letochová Eva, 16.12.2016 12:56