04.05.2018

  Účast na mezinárodní konferenci Society of Architectural Historians, v St. Paul, Minnesota

  Ve dnech 18.–21. dubna 2018 se PhDr. Ladislav Zikmund-Lender, vědecký spolupracovník FF UHK, zúčastnil 71. výroční konference Society of Architectural Historians v St. Paul, Minnesotě. Společnost vznikla jako americká stavovská organizace pro historiky architektury, avšak díky expanzi v posledních desetiletích získala globální rámec.

  Konferecne je tradičně přehledem nejaktuálnějších tendencí v oboru dějin architektury. Přestože má Společnost obraz spíše konzervativní organizace, konferenční panely věnované feminismu, rasovým studiím a post-kolonialismu jsou už tradiční součástí výročních setkání.


  Podobnou skladbu měl i letošní ročník, kterou doplnily sekce zaměřené na témata, jako je vliv kapitalismu na formování architektury v současnosti i v minulosti. Architektura jako nástroj politického odporu, použití betonu jako ideologické reprezentace, nové poznatky ve studiu architektury Michelangela Buanarottiho, řešení problému dostupného bydlení v různých zemích světa a v různých historických situacích.

  Dalšími tématy byla reakce architektury na zvyšeující se standardy pro fyzicky znevýhodněné lidi, odkaz významného historika architektury Jamese Ackermana, který loni zemřel, několik panelů se také věnovalo vzájmenému vztahu architektury a klimatické změny.   Součástí konference byla i řada kulatých stolů o památkové péči, výuce a zprostředkování dějin architektury, uplatnění národnostních, rasových a kulturních menšin v oboru dějin architektury, prezentace studentů graduálních a postgraduálních programů a řada exkurzí po místní historické i moderní architektuře.
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Dosedlová Petra, 4.5.2018 9:47