01.02.2019

  Staré letopisy české uvítala řada vzácných hostů

  30. ledna 2019 byla na půdě UHK poprvé představena výjimečná edice starých textů.

  Publikace Staré letopisy české (Východočeská větev a některé související texty) je kritickou edicí šesti textů, jejichž archetyp vznikl v průběhu 15. století v Hradci Králové. Knihu připravili tři vědci z Akademie věd ČR  - PhDr. Alena M. Černá, Ph.D., prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc, a PhDr. Markéta Klosová, Ph.D. Všichni tři se ve středu 30. ledna sjeli do Hradce Králové a na půdě univerzity UHK za přispění Historického ústavu FF UHK a Královéhradeckého kraje publikaci slavnostně uvítali a představili veřejnosti.


  prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

  Na akci dorazila řada vzácných hostů. Mezi nimi hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český PhDr. Martin Prošek, Ph.D., prorektor UHK PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., děkanka FF UHK Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., emeritní profesor prof. PhDr. František Musil, Csc., ředitel Historického ústavu FF UHK doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. či vedoucí univerzitní knihovny PhDr. Marie Otavová. Moderování se ujal historik prof. PhDr. Ondřej Felcman, Csc. 


  prof. PhDr. Ondřej Felcman, Csc. 

  Ke slovu se dostali všichni tři autoři. Prof. Čornej, náš přední husitolog, poděkoval svým hradeckým kolegům za možnost prezentace knihy v Hradci Králové a vyzdvihl význam jejich odborných výstupů. Hostům se svěřil, že na přípravě Starých letopisů českých pracoval celé dva roky čistého času. Také lingvistka dr. Alena M. Černá zavzpomínala na práci na knize a přiznala, že nejtěžší bylo zpracování rejstříků. Poslední z autorů mluvila latinářka dr. Markéta Klosová. 


  PhDr. Alena M. Černá, PhD. 

  Objemná edice Staré rukopisy české (Východočeská větev a některé související texty) obsahuje mimo šestici husitských textů úvodní studii, rozsáhlý textově kritický aparát, historický komentář a rejstříky. Pro historiky, jazykovědce i literární vědce znamená nový důležitý pramen při zkoumání 15. století. Významným příspěvkem bude i na poli poznání historie samotných východních Čech, obzvláště k přihlédnutím k tomu, že z našeho regionu se zachovalo velmi málo pramenů z této doby. 

  Kniha vychází v pražském nakladatelství Filosofia v rámci projektu Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. 


  Veronika Střítecká, Referát pro vnější vztahy a komunikaci FF UHK

   
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 29.3.2019 10:50