Co Vás zajímá?
Chceš jít na hradeckou FFildu? Deadline přihlášek je 31. března.
Nová výběrová řízení
Univerzitní sportovní odpoledne. 16.4.2019
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  19.12.2018

  Špičky české sociologie se sjely do Hradce Králové

  Týdny a měsíce intenzivní přípravy se vyplatily. Konference ČSS dopadla na výbornou.

  Katedra sociologie FF UHK letos s radostí převzala otěže organizátora konference České sociologické společnosti, a tak se významné sociologické setkání  přemístilo po Praze na půdu Filozofické fakulty UHK. Uskutečnilo se 28. - 30. listopadu. V roce stého výročí vzniku republiky se tématem a zároveň názvem konference stala Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918-2018).   Během tří dnů bylo na půdě UHK předneseno přes sto příspěvků, které se zaměřily na různé oblasti české společnosti. Diskutovalo se o novinkách v sociologii, problému populismu, změnách v rodinných vztazích, o siciálních sítích, aktuálních problémech venkova i vězeňství.
  Na konferenci přijelo přes 150 účastníků, mezi nimiž se objevily i nevýznamnější osobnosti české sociologie. Pozvání přijal prof. Miloš Havelka, CSc., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. či prof. PhDr. Gerlinda Šmausová, CSc. 

  Po zahájení setkání, kterého se ujal předseda ČSS prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. a předsedkyně konferenčního výboru doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., za naši fakultu pak děkanka FF UHK Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová a Ph.D. PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D., odstartoval samotný program, a to inspirativní přednáškou prof. Miloše Havelky věnovaná T. G. Masarykovi.    

  Výroční konference byla spojena s Valným shromážděním České sociologické společnosti, které na svém závěru slavnostně předalo několik cen. Hlavní výbor České sociologické společnosti udělil Cenu České sociologické společnosti za vynikající publikaci prof. RNDr. Haně Librové, CSc. za knihu Věrní a rozumní: kapitoly o

  ekologické zpozdilosti. Ve studentské soutěži o Cenu Miloslava Petrusky o nejlepší odbornou sociologickou

  stať v časopise s recenzním řízením v roce 2017 byli oceněni: Johana Kotišová, Jaromír Mazák a Tomáš Diviák a Lukáš Dirga. 


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 19.12.2018 11:3