Co Vás zajímá?
Přijďte na slavnostní prezentaci unikátní knihy
Rekonstrukce smutečního pochodu za Jana Palacha
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Pořiď si FFree index FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  22.10.2018

  Proběhl 15. ročník konference Hradecké dny sociální práce

  Dne 21.- 22. září proběhla v Hradci Králové mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce, jejímž hrdým spolupořadatelem je Ústav sociální práce Filozofické fakulty UHK. Letošní ročník byl jejím jubilejním. Tématem konference, kterým byly Nové směry, trendy a inovace v sociální práci, chtěli pořadatelé reagovat na stále se měnící podmínky pro výkon sociální práce.

   Nabitý program, významní hosté i atraktivní témata přilákala přes 260 účastníků z České republiky i zahraničí.  Na dvoudenní konferenci se sešla řada vzácných hostů. Mezi ty nejvýznamnější patřila místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR MgrMiluše HorskáMgrDavid Pospíšil z Ministerstva sociálních věcí ČR, prorektorka pro tvůrčí činnost UHK MgrLeona Stašová Ph.D., děkanka FF UHK Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D. či ředitel Ústavu sociální práce FF UHK Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.  Zahraniční hosty reprezentoval mimo jiné Dr. Malcolm Fisk z univerzity De Montfort University v britském Leicesteru.


  Při slavnostním zahájení v aule plné posluchačů zdůraznili přítomní hosté především důležitost sociální pomoci. „Někomu pomáhat není hanba. Buďte na sebe hrdí za to, že jste ochotní pomáhat,“ uvedla konferenci místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská. Doc.PaedDr. Tatiana Matulayová Ph.D., předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci, zase vyzdvihla výjimečnost konference: „Je jedinečná svým propojením lidí z praxe, akademiků, studentů i zástupců veřejné správy.“

   

  Samotné referáty započal Dr. Malcolm Fisk svou přednáškou Podpora zdraví a pocity pohody: Nové programy pro sociální práci a sociální péči.  Zaměřil se na moderní technologie a na jejich možnosti využití v pomoci starým lidem. Další hlavní referát, který se zaměřil na současné směřování sociální práce z pohledu MPSV, měl Mgr. David Pospíšil.


  Z doprovodného programu vzbudil velký ohlas seminář Mgr. Riy Černé a Mgr. Barbory Štollové s tématem Sdílená pěstounská péče – nová forma pomoci závislým matkám. Věnoval se zajímavému rozbíhajícímu se projektu, který má speciální formou přechodné pěstounské rodiny pomáhat závislým matkám v péči o dítě.


  O zpestření a zpříjemnění konference se mimo jiné postarala také kavárna Láry Fáry, v níž pracují lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním.

   
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Dosedlová Petra, 22.10.2018 16:27