Co Vás zajímá?
Zapiš se do registru dárců kostní dřeně 24. dubna od 10 hodin na FFUHK
Těšíme se na všechny běžce FF zeleném!
Zapojte se do Rektorského sportovního dne!
Na FF na kole!
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!
  27.11.2017

  Nejlepší závěrečné práce byly oceněny děkankou

  Dnešní shromáždění Akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je u konce. Ocenění za nejlepší závěrečné práce obhájené v roce 2017 byla předána.

  Cenu děkanky FF UHK v konkurenci dalších sedmi kvalitních textů letos získaly Mgr. Tereza Jošková z katedry archeologie za diplomovou práci "Valový objekt u Markvartic (okr. Jičín) ve světle analýz a archeologických poznatků" a Bc. Eva Havlíková katedry pomocných věd historických a archivnictví za bakalářskou práci "Jmenování a intronizace královéhradeckých biskupů v 17. a 18. století".
   
  Vítězkám srdečně gratulujeme!

  Mezi dalšími nominovanými závěrečnými pracemi byly: 

  Mgr. Matěj Bekera
  Architekt Oldřich Liška a jeho působení v královéhradeckých projekčních kancelářích 
   
  Ing. et Mgr. Stanislav Svoboda
  Bon Repos – Od Šporkových festivit k novodobé účelovosti
   
  Michaela Holubová
  Kutnohorské knihy testamentů a inventáře do roku 1620 (Diplomatická analýza pramenné základy)
   
  Veronika Vopátková
  Analýza životních cyklů dokumentů s využitím vláken v archivní praxi
   
  Jan Nohovec
  Approaches to the Chile-Bolivia boarder dispute over the coast fo Pacific
   
  Michael Haman
  Přímá demokracie v Latinské Americe: odvolání politiků v Peru
   
  David Lachout
  Problematika kolektivních identit a jejich vliv na politiku moderního afrického státu se zaměřením na frankofonní subsaharskou Afriku

   
    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 27.11.2017 17:22