Co Vás zajímá?
Monoxylon III. vyplouvá 25. května
Dej hlas své fakultě! Do 12. května.
Call for Papers. Do 30. června 2019.
Výběrové řízení na FF UHK
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  17.12.2018

  Grantové žně na FF UHK

  Hradecká FFilda uspěla u Grantové agentury ČR se čtyřmi projekty.

  Na konci tohoto roku naši filozofové, historici a archeologové bodovali u GA ČR a získali finanční podporu pro následující projekty. 

  1) Mgr. Filip Jaroš Ph.D.: Adolf Portmann: průkopník eidetického a semiotického přístupu ve filozofii věd o živém

  Projekt Adolf Portmann: průkopník eidetického a semiotického přístupu ve filozofii věd o živém se bude soustředit na filosofickovědní reflexi díla švýcarského zoologa, antropologa a filozofa věd o živém Adolfa Portmanna. Nad rámec filosofickovědního pohledu usiluje o aktualizaci jeho přístupu v oborech filozofické antropologie, biosémiotiky a české biologické estetiky. Podstatnou součástí projektu je studium dosud nepublikovaných dokumentů z Portmannovy pozůstalosti (Nachlass Adolf Portmann v Basileji). Cílem interdisciplinárního projektu je zpřístupnit v českém prostředí rezonující Portmannovo dílo na mezinárodní úrovni.

   

  2) Mgr. et Mgr. Iva Svačinová Ph.D.: Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denících

  Projekt Podoby (sebe-)přesvědčování v osobních denících se zaměří na výzkum podob přesvědčování v osobních denících. V širším ohledu představuje příspěvek k teorii argumentace, která je součástí metodologie filozofie, a to prostřednictvím zkoumání vlivu neformálních pravidel a konvencí na argumentaci v kontextu přesvědčování. 

   

  3) Mgr. Richard Thér Ph.D.: Technologické změny ve výrobě keramiky v souvislosti se sociálními transformacemi v průběhu doby laténské v Čechách

  Projekt Technologické změny ve výrobě keramiky v souvislosti se sociálními transformacemi v průběhu doby laténské v Čechách zkoumá zásadní technologické inovace ve výrobě keramiky v době laténské v kontextu rozvoje socioekonomických vztahů v tomto odvětví i v laténské společnosti samotné. 

   

  4) Prof. PhDr. Dana Musilová CSc. (spoluřešitelka), hl. řešitelka: PhDr. Marie Bahenská Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., spoluřešitelka: doc. PhDr. Libuše Heczková, FF UK: Ženy v české a československé vědě v první polovině 20. století
   

  Projekt se zabývá výzkumem žen-vědkyň v Československu v první polovině 20. století. Jeho cílem je vytvořit komplexní obraz vědkyně v českém a československém kontextu na základě genderově orientované analýzy primárních zdrojů z archivů vědeckých institucí, univerzitních archivů a dochovaných fondů osobní provenience.  Hlavním výstupem bude komparativní monografie. 

  Veronika Střítecká, Referát pro vnější vztahy a komunikaci FF UHK

   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 29.3.2019 10:48