09.10.2017

  Archeologové z FF prezentovali předběžné výsledky svých výzkumů

  V pátek 29. září 2017 se v prostorech Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil workshop na téma Válečné události 17. –19. století z interdisciplinární perspektivy. Workshopu se zúčastnily dvě desítky archeologů zabývajících se archeologií bitevního pole.

  Mezi jedenácti přednášejícími z celé republiky vystoupila i skupina archeologů z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, která svou účastí zaplnila jeden ze tří bloků v programu dne s tématy týkajících se Archeologie vojenství 18.–19. století.

  Postupně tak představil předběžné výsledky svého výzkumu na téma Archeologie polních opevnění ze sedmileté války v Broumovském výběžku Bc. Lukáš Procházka.  Informace o dalším výzkumu přednesl Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. a Mgr. Pavel Drnovský, Ph.D. v příspěvku s názvem Archeologie polních opevnění z války o bavorské dědictví v severovýchodních Čechách.  Blok hradeckých archeologů ukončil Bc. Matouš Holas příspěvkem s názvem Archeologie prusko-rakouské války z roku 1866. Hlavním výstupem workshopu bude vydaná kolektivní monografie, na kterou se mohou příznivci této vědní disciplíny těšit v příštím roce.  Archeologové tímto děkují všem organizátorům workshopu za pozvání a těší se na další setkání. 
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 16.10.2017 8:42