Tělocvičny

Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a ZŠ Bezručova využíváme tyto tělocvičny:

  • Tělocvična A – U Pivovarské Flošny 296/3, 500 03, Hradec Králové (budova H, UHK),
  • Tělocvična T1 –  nám. Svobody 301, Hradec Králové (budova C, UHK),
  • Tělocvična ZŠ Bezručova – Bezručova 1468, Hradec Králové,
  • Tělocvična Univerzity Obrany – Heyrovského 1203/8 (vedle AC klubu).