Kontakty

Univerzitní sportovní klub Hradec Králové,z.s.
U Pivovarské Flošny 296/3
500 03
Hradec Králové
(budova H, UHK)

e: uskhk.zs@gmail.com

Předseda:
Mgr. Adrián Agricola, Ph.D.
e: adrian.agricola@uhk.cz

Místopředseda:
Kateřina Bařáková
e: trener.kate@gmail.com

člen VV (ekonom):
Eva Kořénková
e: eva.korenkova@uhk.cz

Konzultační hodiny: po mailové domluvě