Vedení univerzity

01 (1)

Rektor

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
e: kamil.kuca@uhk.cz 
t: +420 493 332 509, +420 493 332 786

Prorektorka pro tvůrčí činnost

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.
e: leona.stasova@uhk.cz 
t: +420 493 331 364, +420 493 332 512

Prorektor pro vnitřní záležitosti

doc. Ing. Václav Janeček, CSc.
e: vaclav.janecek@uhk.cz 
t: +420 493 332 506

Prorektor pro zahraniční vztahy

PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
e: zdenek.beran@uhk.cz 
t: +420 493 331 256, +420 493 332 520

Prorektorka pro strategii a rozvoj

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
e: pavlina.springerova@uhk.cz

Kvestor

Ing. Aleš Klicnar
e: ales.klicnar@uhk.cz 
t: +420 493 332 511

Kancléřka

Mgr. Soňa Došková
e: sona.doskova@uhk.cz  
t: +420 493 332 513, +420 777 484 242

Vedení fakult

Kontakty na vedoucí pracovníky fakult naleznete na stránkách jednotlivých fakult:

Fakulta informatiky a managementu
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta