Sekretariát rektora

Sekretariát rektora zabezpečuje veškerou agendu rektora, prorektorů a kvestora.

Sekretariát rektora organizuje, provádí a archivuje veškerou organizační agendu, která bezprostředně souvisí s funkcí rektora, prorektorů a kvestora. Vedoucím sekretariátu rektora je kancléřka.

Pro zájemce o spolupráci s univerzitou a o veškeré informace nabízí kancléřka možnost prvního kontaktu.

kancléřka

Mgr. Soňa Došková
e: sona.doskova@uhk.cz
t: +420 493 332 513
m: +420 777 484 242
a: budova R, místnost 82010

asistentka rektora

Bc. Jitka Bláhová
e: jitka.blahova.3@uhk.cz
t: +420 493 332 508
a: budova R, místnost 82010

asistentka prorektorů a kvestora
tajemnice Akademického senátu UHK

Iveta Vondráčková
e: iveta.vondrackova@uhk.cz
t: +420 493 332 505
a: budova R, místnost 83010

referentka rektorátu pro oblast studia a studijní legislativu
tajemnice Rady pro vnitřní hodnocení

Mgr. Eva Hromková
e: eva.hromkova@uhk.cz
t: +420 493 332 522
a: budova R, místnost 81160


Nabídka sekce: Personální obsazení