Referát zahraničních vztahů

Činnost referátu zahraničních vztahů řídí prorektor pro zahraniční vztahy. Referát zajišťuje zejména koordinační, konzultační, informační a evidenční činnost včetně činnosti koncepční v oblasti zahraničních styků.

Hlavní aktivity v oblasti zahraničních vztahů:

  • koordinace a finanční správa programu Erasmus+: Erasmus na UHK,

  • správa meziinstitucionálních smluv Erasmus+: Erasmus a dalších meziuniverzitních smluv o spolupráci,

  • podpora dalších mezinárodních programů (AIA, CEEPUS, další aktivity programu Erasmus+ aj.),

  • poskytování informací o dalších možnostech studia v zahraničí, zprostředkování nabídek zaslaných zahraničními institucemi a organizacemi,

  • organizace návštěv zahraničních zaměstnanců přijíždějících na školení Erasmus+: Erasmus,

  • propagace a reprezentace UHK v zahraničí.

 

kontakt
Ing. Veronika Měchurová
e: veronika.mechurova@uhk.cz
t: +420 493 332 519
a: budova R, místnost 82050


Nabídka sekce: Dokumenty