Osobní a mzdové oddělení

Pracoviště zajišťuje administrativu spojenou s uzavíráním, změnami a ukončováním pracovního poměru a mzdové náležitosti s tím související a vede agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Osobní a mzdové oddělení zabezpečuje správné uplatňování Vnitřního mzdového předpisu v rámci Univerzity Hradec Králové. V těchto oblastech také poskytuje konzultace a metodickou pomoc.

Osobní a mzdové oddělení sídlí v přízemí budovy Rektorátu UHK a tvoří jej: 

Ing. Petra Holoubková
vedoucí osobního a mzdového oddělení
e: petra.holoubkova@uhk.cz 
t: +420 493 332 555
a: budova R, kancelář 81150

a personalistky:
Květuše Skácelová
agenda dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
e: kvetuse.skacelova@uhk.cz
t: +420 493 332 524
a: budova R, kancelář 81140

Radka Záhorová
agenda pracovních poměrů
e: radka.zahorova@uhk.cz
t: +420 493 332 518
a: budova R, kancelář 81140

Petra Zirnsáková
agenda pracovních poměrů i DPP a DPČ
e: petra.zirnsakova@uhk.cz
t: +420 493 332 521
a: budova R, kancelář 81140

Všechny potřebné dokumenty související s nástupem, změnou či ukončením PP naleznete v interních dokumentech OMO.

Dokumenty související se zaměstnáváním osob ze zahraničí naleznete ve složce Zaměstnávání cizinců.

V případě zájmu o konzultace týkající se zaměstnání cizinců se obracejte na Ing. Kateřinu Křikavovou ze zahraničního oddělení.


Nabídka sekce: Dokumenty