Oddělení veřejných zakázek

Oddělení veřejných zakázek zajišťuje následující činnosti:

  • zabezpečuje realizaci veřejných zakázek univerzitního charakteru, především dynamických nákupních systémů a rámcových smluv,
  • spravuje profil zadavatele, a sice https://zakazky.uhk.cz (od 31.3.2016),
  • vede centrální evidenci finančních limitů pro související plnění za účelem stanovení režimu zadávání VZ,
  • provádí metodickou pomoc v oblasti veřejných zakázek pro všechna pracoviště.

Nabídka sekce: Dokumenty