Oddělení strategických projektů

Oddělení strategických projektů administrativně zabezpečuje oblast strategických projektů (zejména těch celouniverzitních), což spočívá zejména v přípravě žádostí, realizace a udržitelnosti těchto projektů a jejich evidence. V této oblasti poskytuje metodickou pomoc a konzultace jiným pracovištím UHK.

kontakt
Ing. Martin Sedláček
e: martin.sedlacek.1@uhk.cz
t: +420  493 332 515
a: budova R, místnost 84140Nabídka sekce: Personální obsazení