Uchazeči

exams

Pokud potřebujete podporu již během přijímacího řízení, je možné o sobě dát vědět již v přihlášce a to zaškrtnutím kolonky „zohlednění specifických potřeb“. Informace se tak dostane k nám a my Vás v nejbližší době oslovíme a domluvíme si osobní schůzku, při které probereme možnosti a nastavení podpory. Oslovit nás můžete také přímo prostřednictvím uvedených kontaktů.

play

Překlad do českého znakového jazyka

Uchazeči o studium - obecné informace

Při přijímacím řízení je podpora poskytována uchazečům se specifickými potřebami, kteří o to požádají, souhlasí s evidencí osobních údajů a dostaví se k přezkoumání oprávněnosti a konkretizaci specifických potřeb. Další podmínkou je také předložení uznatelného dokladu prokazujícího dané zdravotní postižení či jiné znevýhodnění (např. doklad o zdravotním postižení nebo o invaliditě, průkaz osoby se zdravotním postižením, doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků obecně platných psychometrických testů, případně lékařská zpráva). Vymezení konkrétních kritérií pro úpravu podmínek při přijímací zkoušce a studiu vychází z výsledků funkční diagnostiky a ze zařazení do některé z kategorií dle funkčních dopadů zdravotního postižení či jiného znevýhodnění.

play

Obecné podmínky přijetí ke studiu, způsob podání přihlášky, informace k přijímacímu řízení, ale také vzorové testy či statistiky naleznete na webových stránkách univerzity​ v sekci přijímací řízení. Jednotlivé obory lze poté vyhledat přes tzv. vyhledávač oborů.

play

Před podáním přihlášky si prosím pečlivě pročtěte veškeré informace (profil uchazeče a absolventa, rozsah a obsah přijímací zkoušky, učební plány včetně sylabů předmětů) a zvažte vhodnost studia zvoleného oboru vzhledem k Vašim specifickým potřebám.


Často kladené dotazy:

play

Pořádá Augustin Den otevřených dveří?
Ano, tato akce se koná vždy v rámci Dne otevřených dveří celé univerzity. 

play

Jakým způsobem mám postupovat, aby mi při přijímacím řízení byly zajištěny specifické podmínky, které potřebuji?
V prvé řadě je zapotřebí při vyplňování přihlášky ke studiu na UHK zaškrtnout políčko „Uchazeč se specifickými potřebami“. Následně na to Vás pracovník Informačně-poradenského a kariérního centra/sekce Augustin kontaktuje a domluví si s Vámi osobní setkání.

play

Je možné se na Augustin obrátit ještě před podáním přihlášky ke studiu na UHK?
Rozhodně. Augustin poskytuje poradenství také ohledně vhodnosti studijních oborů nabízených UHK vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče. Čím dříve Augustin zkontaktujete, tím lépe. Obrátit se na nás můžete samozřejmě i v průběhu studia.

play

Jak bude probíhat první setkání v Augustinu a co všechno je potřeba si s sebou vzít?
Ze všeho nejdříve si ověříme oprávněnost nároků na požadovaný servis a posoudíme dopady funkčního omezení na schopnosti související s přijímacím řízením a se studiem. Dále Vás seznámíme s nabídkou našich služeb a s podmínkami jejich poskytování. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a uznatelný doklad prokazující Vaše zdravotní postižení či jiné znevýhodnění (např. doklad o zdravotním postižení nebo o invaliditě, průkaz osoby se zdravotním postižením, doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků obecně platných psychometrických testů, případně lékařská zpráva).​

play

Zajišťuje Augustin podporu také během přípravných kurzů?
Samozřejmě. Zájemcům o přípravný kurz však doporučujeme kontaktovat Augustin v dostatečném předstihu. Nabídku přípravných kurzů a bližší informace k nim naleznete zde​.

play

Jakých služeb mohu během přijímacího řízení využít?
Mezi nejčastěji poskytované služby během přijímacího řízení patří zpřístupnění informací a materiálů souvisejících s přijímacím řízením, zajištění bezbariérovosti příslušné budovy a konkrétní učebny, transformace mluveného projevu do psané podoby nebo tlumočení do českého znakového jazyka, možnost skládat přijímací zkoušku s využitím navýšení časového limitu či s využitím běžně používaných kompenzačních pomůcek nebo adaptivních technologií.

play

Platí se za služby poskytované Informačně-poradenským a kariérním centrem/Augustinem?
Ne, Augustin poskytuje své služby zcela bezplatně.

play

Nenašli jste odpověď na to, co Vás zajímá? Stále si s něčím nevíte rady?
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.