Investiční oddělení

Investiční oddělení zabezpečuje přípravu a realizaci investiční výstavby nových a rekonstrukce stávajících univerzitních budov. Při tom spolupracuje zejména s odborem reprodukce majetku MŠMT, úřady územní správy, projekčními organizacemi a dodavatelskými firmami.

Investiční oddělení dále zajišťuje následující činnosti:

  • koordinaci a stanovování koncepčních záměrů investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a uskutečňování investic,

  • stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování, smluvní zajištění a koordinaci účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod., zajišťování a koordinaci kolaudačních řízení u stavebních investic,

  • zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, přípravu, uzavírání a provádění změn smluv,

  • tvorbu a koordinaci rozpočtu investic UHK, průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu, technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic,

  • přípravu a zajištění výběrových řízení u veřejných zakázek zabezpečovaných investičním oddělením.kontakt
Ing. Radek Šilhán
e: radek.silhan@uhk.cz 
t: +420 493 332 551
a: budova R, místnost 83120


Nabídka sekce: Personální obsazení