Přístup v učebnách

Studenti mohou využívat prostředků výpočetní techniky v učebnách, pokud zde neprobíhá výuka (ověřte v rozvrhu). Pokud do učebny vstoupí vyučující, je nutné okamžitě opustit místnost, případně se domluvit s vyučujícím na možnosti zůstat v učebně i po dobu výuky.

Přístup do učeben upravují pravidla fakult, například na FIM to je výnos děkana č. 4/2003. Je třeba se seznámit s takovými pravidly a řídit se jimi. Pokud potřebujete poradit s prací v učebnách, obraťte se na příslušné fakultní centrum služeb.