Online výuka Blackboard

Systém Blackboard zvaný též "oliva" (online výuka) slouží především pro uchovávání učebních textů, odevzdávání úkolů a prověřování nabytých znalostí. Práva pro přístup k předmětu získají studenti automaticky na základě zapsání si předmětu ve studijní agendě. Vyučující se na nastavení oprávnění správce kurzu domluví přímo s technickou podporou systému.

Komplexní návod k systému zpracovaný jeho správci naleznete na adrese https://oliva.uhk.cz/

 

kontakt na podporu aplikace Blackboard
t: (+420 49333) 2225
 

Blackboard helpdesk FIM

kont. osoba: Ing. Jan Budina