UHK Aktuálně 1. 8. 2018

Výzva rektora k obsazování okrskových volebních komisí

Vážené studentky a vážení studenti Univerzity Hradec Králové, obracím se na Vás tímto, abych Vás vyzval k ucházení se o členství v okrskových volebních komisích při nadcházejících komunálních volbách (na některých místech ČR i senátních), které u nás proběhnou ve dnech 5. – 6. října 2018.

Jsem přesvědčen, že by mělo být v bytostném zájmu českých vysokoškolských studentů zajímat se o stav věcí veřejných v naší zemi a mít vliv na dohlížení nad dodržováním demokratických principů během volební soutěže. Jsou to právě studenti, kteří se historicky stali hybateli zásadních prodemokratických změn v naší společnosti. A je to přeci tzv. osmičkový rok 2018, který symboliku zachovávání demokratického charakteru naší země tak dobře připomíná.
 
S ohledem na uzávěrku pro delegace do okrskových volebních komisí, která
podle zákonných lhůt nastane 5. září 2018, je třeba, abyste svůj případný
zájem o členství ohlásili již nyní v průběhu srpna. Zájem o honorované členství v okrskových volebních komisích můžete nahlásit u obecního úřadu (nejlépe v místě trvalého pobytu, kde budete v komunálních volbách také hlasovat), případně prostřednictvím kandidujících politických stran nebo politických hnutí, které v řadách svých sympatizantů rovněž shánějí zájemce o činnost v okrskových volebních komisích, neboť kandidující subjekty jsou ty, jež mají primárně právo obsadit místa ve volebních komisích.
 
Vím, že mnoho studentů naší univerzity již členy těchto komisí je a za to jim upřímně děkuji. I ostatním vřele doporučuji účast v okrskových volebních komisích zvážit.
 
S úctou
 
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor UHK