UHK Studenti, Aktuálně, Zaměstnanci 3. 10. 2019

Volby do Akademického senátu

V nadcházejících volbách do AS UHK, které se uskuteční ve dnech 30. října, 31. října a 1. listopadu 2019, dojde k volbě jak studentské tak akademické komory.

Za každou fakultu budou  zvoleni 3 studenti do studentské komory a 3 akademičtí pracovníci do akademické komory AS UHK, přičemž Studenty volí studenti a akademické pracovníky akademičtí pracovníci v příslušném volebním obvodu. Studenti studijních programů akreditovaných na UHK jsou pro účely voleb do AS UHK členy volebního obvodu té fakulty, která na základě řídícího aktu rektora zajišťuje jejich výuku. 

Návrhy na kandidáty  máte šanci odevzdávat do 18. října 2019 do 12:00 hodin. Kandidátní listiny budou následně zveřejněny na úředních deskách v prostorách UHK a na webové stránce UHK nejpozději 22. října 2019.

Více o průběhu voleb, procesu navrhování kandidátů naleznete v organizačních pokynech