UHK Aktuálně 4. 4. 2018

UHK posílí o 11 postdoktorandů

UHK podpoří (od roku 2018) 11 postdoktorandů v 9 projektech v rámci programu na podporu vědy a výzkumu POSTDOK.

Cílem programu pro postdoktorandy je podpořit rozvoj vědy a výzkumu na univerzitě zapojením nové generace nadějných odborníků po ukončení doktorských studií.

Postdoktorandi budou působit na všech fakultách, pracovní pozice jsou zřizovány na dobu max. 2 roky. Během této doby budou postdoktorandi rozvíjet badatelské aktivity ve svých odbornostech a zároveň perspektivních univerzitních tématech.

Celkem se hlásilo 21 uchazečů – k hodnocení bylo postoupeno 16 přihlášek, které byly kompletní – hodnotila Hodnotící komise jmenovaná rektorem, v níž byly zastoupeny všechny součásti UHK.