UHK Aktuálně 9. 3. 2018

UHK ocenila mladé talenty na Festivalu vědy a techniky

Představitelé naší univerzity dnes ocenili nejzajímavější projekty žáků a studentů českých základních a středních škol. Mladí vědci si z rukou pana prorektora Jana Kříže, děkana Přírodovědecké fakulty Pavla Trojovského, děkana Fakulty informatiky a managementu Josefa Hynka, proděkanky Pedagogické fakulty Nelly Mlsové a vedoucí Katedry filozofie a společenských věd FF UHK Marie Hrdé odnesli finanční poukazy a čestná uznání.

Univerzita Hradec Králové mladé, nadějné a nadšené vědecké talenty hrdě podporuje. „Cílem akce je, abychom v mladých lidech prohlubovali zájem o vědu a výzkum. Na Univerzitě Hradec Králové pak tyto talentované vědce moc rádi přivítáme jako naše studenty“, dodal k oceňování žáků základních škol a středoškoláků prorektor UHK pro strategii a rozvoj Jan Kříž.