UHK Aktuálně, Věda a výzkum, Zahraničí 14. 6. 2019

Tisková konference UHK představila investiční záměry i největší vědecký projekt v řešení univerzity

Autor: Jakub Novák, tiskový mluvčí UHK

12. června se v Aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové konala unikátní tisková konference. Vůbec poprvé se totiž novinářům představilo vedení univerzity. Podobná setkávání jsou v plánu i do budoucna.

Témat bylo hned několik a jednotliví řečníci je představovali zástupcům pozvaných médií. Na tiskové konferenci byli mj. redaktoři České tiskové kanceláře, Českého rozhlasu, deníku Právo, MF Dnes, Seznam Zpráv, Deníku či královéhradecké Radnice. Milou návštěvou obohatili tiskovou konferenci i nemediální partneři Univerzity Hradec Králové – vedoucí Kanceláře primátora města Hradec Králové Petr Vinklář a nová tisková mluvčí města Kateřina Šmídová. Pro ni nebyla návštěva univerzity neobvyklá, jde totiž o absolventku Filozofické fakulty UHK.

 

 

Univerzita Hradec Králové plánuje v horizontu pěti let investovat zhruba 460 až 480 milionů korun do rekonstrukce svých objektů.

Mezi témata, o která měli novináři největší zájem, patřil jednoznačně plán univerzity investovat v horizontu asi pěti let zhruba 460 až 480 milionů korun do rekonstrukce objektů v majetku UHK. „Konkrétně jde o odpočinkové zóny pro studenty v Objektu společné výuky, tedy tzv. chill-out zóny, v celkové výši asi 2,5 milionu korun. Tím začneme již letos v létě. Dále jde o rekonstrukci Palachových kolejí, která se dotkne jak střechy, tak kompletně celého interiéru všech vchodů. To bychom rádi zvládli do dvou let. Uvidíme, jestli nám MŠMT přiřkne finanční dotaci. V opačném případě by to totiž trvalo výrazně déle,“ řekl novinářům univerzitní kvestor Aleš Klicnar. Bezpochyby nejvýraznější investicí je plánovaná rekonstrukce budov Filozofické a Pedagogické fakulty na nám. Svobody. „V září 2020 by měla začít rekonstrukce interiérů Filozofické fakulty za 194 milionů korun včetně DPH. Oprava budovy sousední Pedagogické fakulty, která je ale památkově chráněná, by měla začít o rok později. Stavební práce v tomto případě vyjdou asi na 250 milionů korun s DPH,“ upřesňuje kvestor Klicnar.

 

 

Úžasné je, že pro region Latinské Ameriky jsme získali dokonce 100 % veškerých finančních prostředků určených českým vysokým školám.

Zahraniční agendu představil přítomným prorektor pro zahraniční vztahy Zdeněk Beran. „Univerzita Hradec Králové opět zabodovala v zisku financí z projektu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+. Máme nově 171 mobilit v celkové výši 697 215 EUR, což je téměř dvojnásobný nárůst oproti minulému roku. Úžasné je, že pro region Latinské Ameriky jsme získali dokonce 100 % veškerých finančních prostředků určených českým vysokým školám,“ podělil se o úspěch prorektor Zdeněk Beran. Ani v jiných koutech světa UHK nezaostala – v oblasti tzv. Ostatních průmyslových zemí bude čerpat přes 90 % českého rozpočtu, v případě Afriky pak více jak polovinu peněz určených pro Česko.

 

 

V části určené pro vědu a tvůrčí činnost na UHK seznámila posluchače prorektorka Leona Stašová s nedávno zveřejněnými Celouniverzitními výzkumnými směry. Navíc přidala informace týkající se studijní agendy a zájmu uchazečů o studium na UHK. „V letošním roce nám přišlo 6 931 přihlášek ke studiu. Náš plán je přijmout 2 370 studentů. Před námi jsou například některá druhá kola přijímacích zkoušek, definitivní čísla budeme proto znát po zápisech ke studiu v září,“ vysvětluje prorektorka Leona Stašová.

 

 

 

Pozornost vzbudil také návrh univerzity na pojmenování náměstíčka s fontánou v univerzitním kampusu Na Soutoku. To by se nově mělo jmenovat náměstí Václava Havla. K odhalení má dojít 16. listopadu 2019, tedy den před výročím 30 let od listopadových událostí v roce 1989 a 80 let od událostí v roce 1939.  U této příležitosti UHK chystá společně s Královéhradeckým krajem a organizací Paměť národa východní Čechy slavnostní program, o kterém bude dostatečně dopředu informovat. Cílem pojmenování piazzetty v kampusu na náměstí Václava Havla je vzdát čest všem bojovníkům proti oběma totalitám. Ideály, postavy a činy sametové revoluce jsou pak navíc neodmyslitelně spjaty se studentským hnutím, proto se univerzitní kampus pro tuto příležitost přímo nabízí.

Budoucí prorektorka Springerová: „Zaměřím se na promyšlený a skutečně strategický rozvoj UHK v oblasti kvalitativního růstu." 

V závěru první části tiskové konference se novinářům představila stále ještě děkanka Filozofické fakulty UHK Pavlína Springerová, která od 1. července 2019 rozšíří řady prorektorů. Na starosti bude mít strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové. Na děkanské pozici ji vystřídá politolog Jan Prouza, současný proděkan FF UHK pro zahraniční vztahy, kterého do funkce 24. května zvolil Akademický senát FF UHK. „Zaměřím se na promyšlený a skutečně strategický rozvoj UHK v oblasti kvalitativního růstu. Mezi mé další priority patří důraz na lidské zdroje a zajištění relevantní vnitřní a vnější evaluace UHK. Naplno pracujeme na projektu k získání HR Award a budeme pokračovat v implementaci opatření v souvislosti s Metodikou 17+,“ přibližuje plány budoucí prorektorka Pavlína Springerová. Tu navíc čeká příprava důležitých rozvojových programů, jako je třeba Institucionální plán nebo Centralizovaný rozvojový plán a aktivity na poli činnosti se zaměřením na nový OP JAK a také adekvátní zapojení UHK do další vlny projektů ITI 2021+.

 

 

Jde o projekt, v rámci kterého se výzkumníci ze třech institucí společnými silami pokusí dosáhnout úspěchu v oblasti neurodegenerativních onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba či Alzheimerova nemoc.

Druhá část tiskové konference patřila projektu IT4Neuro(degeneration), který představil docent Miroslav Lísa z Přírodovědecké fakulty UHK. „Jde o největší vědecký projekt, který jsme kdy na Univerzitě Hradec Králové řešili. Příjemcem je UHK zastoupená Přírodovědeckou fakultou a Fakultou informatiky a managementu, partnery jsou Univerzita Pardubice a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Rozpočet projektu je 79 milionů korun,“ řekl docent Lísa. Jde o projekt, v rámci kterého se výzkumníci ze třech institucí společnými silami pokusí dosáhnout úspěchu v oblasti neurodegenerativních onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba či Alzheimerova nemoc. „Je třeba zdůraznit, že jsme opravdu na začátku celého výzkumu. Ideálním cílem by bylo, kdybychom na konci našli látku, která by v budoucnu sloužila jako lék pro léčbu těchto neurodegenerativních onemocnění,“ popisuje IT4N Lísa. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV a právě k němu chystáme samostatný článek, který významný vědecký počin hradeckých a pardubických výzkumníků přiblíží.

 

 

„Podobná setkávání s novináři se budou opakovat každý rok. Nechceme, aby si o nás veřejnost myslela, že akademická půda je nějaké společenství podivínů. Jsme otevřená instituce, která navíc svým výzkumem reflektuje společenskou poptávku a věnuje se společensky relevantním tématům. Ostatně projekt IT4N nebo ustanovení Celouniverzitních výzkumných směrů je toho důkazem,“ uzavřel tiskovou konferenci Univerzity Hradec Králové rektor Kamil Kuča.