UHK Věda a výzkum, Zaměstnanci, Aktuálně 25. 6. 2019

Světová špička v recenzování časopiseckých článků? Najdete ji na UHK

Autor: Jakub Novák, tiskový mluvčí UHK

Práce nevyhnutelně nutná pro existenci kvalitní vědy – recenzování. Ti opravdu nejaktivnější vědci zvládnou desítky až stovky kvalitních reviews ročně. A to je i případ vybraných akademiků z UHK. Kvalita posudku je pak rozhodující – nekvalitní recenzent má jen malé šance, že k posouzení dostane v budoucnu další článek. V systému evidence recenzí Publons společnosti Clarivate, který sleduje světová vědecká komunita, má ale svůj profil zatím jen asi 30 autorů z UHK. Přesto někteří patří k absolutní špičce.

V recenzní kategorii Multidisciplinary získal profesor Ondřej Krejcar v konkurenci dalších světových vědců celkové 14. místo.

„Publons je původně webový projekt novozélandských výzkumníků pro evidenci časopiseckých posudků a jejich přehled. Cílem je ukázat, kdo vypracovává posudky pro jaký časopis nebo obor a touto cestou tak vlastně ověřit kvalitu vědce a jeho relevanci v oboru,“ přibližuje systém evidence recenzí proděkan Fakulty informatiky a managementu UHK Ondřej Krejcar. Právě profesor Krejcar je vůbec nejaktivnějším recenzentem na Univerzitě Hradec Králové, který začal své posudky prostřednictvím Publons evidovat. Na jeho „účtu“ je aktuálně 235 recenzí a na konci roku 2018 zaznamenal výrazný úspěch. V recenzní kategorii Multidisciplinary získal v konkurenci dalších světových vědců 14. místo.

 

 

K ocenění je třeba dodat, že kromě kategorie Multidisciplinary se ve svých posudcích profesor Krejcar věnuje i dalším oblastem výzkumu. Tyto ale nejsou v získaném ocenění započítány. Vzhledem k novým technologiím a postupům, které jsou do edičního procesu zaváděny, je velmi pečlivě sledována kvalita posudků. Pakliže recenzent neodvádí kvalitní práci v podobě relevantních posudků, časopisy se na něj již neobrací a jemu pak počty reviews klesají.

 

Samotný web Publons nabízí přehledy oborů i profily vědců v kontextu provedených posudků. Novinkou je otevřený posudek, který může být celý v rámci tohoto webu zveřejněn. Celý systém evidence posudků v Publons je také dobrým doplňkem profilů ResearchGate, WoS ResearcherID, LinkedIn nebo ORCID. Nově je pak v rámci webu Publons profil vědce spojen i s jeho výsledky (publikace, h-index, citace) získanými přímo z ISI WOK, protože oba portály provozuje stejná společnost Clarivate. Velkou výhodou je úspora času výzkumníka, chce-li o své recenzní činnosti informovat ostatní vědce. „Stačí se jen registrovat a de facto naposílat emaily s potvrzeními o již provedených posudcích. Nové posudky se tam povětšinou sdílejí samy, protože jsou dost často propojené s vydavatelstvími,“ vysvětluje praktické fungování evidence proděkan FIM UHK Krejcar.

Rektor Kamil Kuča: "Jde o poměrně snadnou cestu jak se  zviditelnit ve vědecké komunitě a stát se v ní věrohodnější a respektovanější. Navíc profil vědce lze jednoduše exportovat a používat ho tak pro navazování partnerství se zahraničními výzkumníky." 

Druhým nejaktivnějším recenzentem na UHK je rektor Kamil Kuča. V jeho případě Publons eviduje 208 recenzí, což ho stejně jako profesora Krejcara posunulo do prestižní kategorie top 1% vůbec nejčinnějších reviewerů na světě. V rámci kategorie Chemistry obsadil profesor Kuča 56. místo, v případě Pharmacology & Toxicology je to pak dokonce 14. nejaktivnější autor recenzí. „Participaci v systému Publons mohu jedině doporučit, a to zejména mladším začínajícím akademickým kolegům. Jde totiž o poměrně snadnou cestu jak se  zviditelnit ve vědecké komunitě a stát se v ní věrohodnější a respektovanější. Navíc profil vědce lze jednoduše exportovat a používat ho tak pro navazování partnerství se zahraničními výzkumníky,“ doporučuje evidenci recenzí rektor UHK Kamil Kuča.

 

 

Mezi další recenzenty v programu Publons napříč fakultami Univerzity Hradec Králové patří třeba docenti Hana Tomášková a Vladimír Bureš z Fakulty informatiky a managementu, proděkan a čerstvý profesor Kamil Musílek nebo Tanos Celmar Costa França z Přírodovědecké fakulty, doktor Karel Kouba z Filozofické fakulty či prorektorka Leona Stašová z Pedagogické fakulty.

"Publons obecně pomáhá zvyšovat viditelnost výzkumu, citovanost jeho výsledků anebo i povědomí o tématech a projektech, na nichž v současnosti výzkumníci pracují," říká prorektorka pro tvůrčí činnost Leona Stašová. 

Univerzita Hradec Králové se obecně snaží o motivaci našich akademiků pro zřízení internetových profilů vědců. „Ze zkušenosti víme, že takové zviditelnění pomáhá jak jednotlivým recenzentům, tak i univerzitě, a to například usnadněním jednání se zahraničními partnery. Aktivním recenzentům pak může tato cesta napomoct třeba vzhledem k zapojení se do mezinárodních výzkumných týmů. Internetová přítomnost na portálech jako je ORCID, ResearcherID, Scopus Author Identifier, Google Scholar, ResearchGate, Academia.edu  a nebo právě Publons obecně pomáhá zvyšovat viditelnost výzkumu, citovanost jeho výsledků anebo i povědomí o tématech a projektech, na nichž v současnosti výzkumníci pracují,“ uzavírá prorektorka pro tvůrčí činnost Leona Stašová.