UHK Zaměstnanci 17. 9. 2019

Seminář k projektům TA ČR

Datum konání: 14. 10. 13:15

Vzhledem k blížícím se termínům vyhlášení výzvy pro podávání projektů do programu ZÉTA a ÉTA bude seminář zaměřen zejména na tyto dvě blížící se výzvy.

Místo konání: učebna A4, budova Objektu společné výuky UHK
Pořadatel: Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí 

ZÉTA

Technologická agentura ČR – TAČR otvírá možnosti pro mladé výzkumníky. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a praxe prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.
Cílem programu je:

  1. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
  2. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem,
  3. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou
    sféru.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 9. 10. 2019.

ÉTA

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Cílem programu je posílení výzkumu v těchto oblastech:

  1. člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
  2. člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
  3. člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století
  4. člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.

V případě konkrétních dotazů, je možné zaslat dotazy před konáním semináře na adresu: pavla.matulova@uhk.cz.