UHK Aktuálně, Věda a výzkum, Konference a přednášky 10. 6. 2019

Rektor Zima předsednictví v Hradci neobhájil. ČKR povede nově Sklenička

Autor: Jakub Novák, tiskový mluvčí UHK

V minulém týdnu hostila Univerzita Hradec Králové již 151. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR). Toho se účastnili také vrcholní představitelé MŠMT – ministr Robert Plaga, pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček a náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský. Jednání doplnil také 1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Petr Dvořák.

Aktuální problémy vysokého školství, hodnocení vysokých škol podle Metodiky 17+ a hlavně volba nového předsednictva – to byl náročný program zasedání, které se do Hradce Králové vrátilo po 8 letech. Naposledy zde vrcholní představitelé českých vysokých škol jednali v roce 2011.

„Jsem moc rád, že měla naše univerzita opět možnost setkání hostit. A taky jsem moc rád za konstruktivní diskuzi, která probíhala. Otevřeli jsme debatu nad úpravou hodnocení většinově humanitních škol v rámci Metodiky 17+, což je věc, která se přímo dotýká Univerzity Hradec Králové,“ hodnotí 151. zasedání Pléna ČKR rektor UHK Kamil Kuča.

Hlavním bodem celodenního jednání byly volby nového předsednictva ČKR. O post předsedy ČKR usilovali rektor České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. a dosavadní předseda prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy. Ten nakonec získal 15 hlasů oproti 20 hlasům pro Petra Skleničku, který se tak stává novým předsedou České konference rektorů, a to s účinností od 1. srpna 2019, kdy jemu a novému předsednictvu začíná dvouleté funkční období.

„Předsednictvo pod mým vedením se loučí s čistým štítem. Podařila se nám dotáhnout příprava institucionální akreditace, třetinové navýšení rozpočtu pro české vysoké školy a realizována byla také novela vysokoškolského zákona,“ bilancoval na závěrečné tiskové konferenci rektor Zima.

Plénum ČKR zvolilo hned v prvním kole také všech pět místopředsedů. Na těchto postech zůstávají: doc. MgA. Jan Hančil, Ph.D., rektor Akademie múzických umění v Praze adoc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Předsednictvo ČKR pak nově jako místopředsedové doplní: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice, prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci a konečně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor Vysokého učení technického v Brně.

Pro rozloučení se svým působením v ČKR využil závěrečnou tiskovou konferenci také rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. Tomu mandát rektora vyprší 31. srpna 2019 a věnovat se bude naplno výkonu funkce senátora Senátu PČR.

„Zvolení vnímám jako velkou výzvu, ke které ale přistupuji s patřičnou dávkou zodpovědnosti. Těším se na spolupráci s nově zvoleným předsednictvem a všemi rektory českých vysokých škol,“ uzavřel 151. zasedání Pléna ČKR v Hradci Králové rektor Petr Sklenička po zvolení do čela předsednictva.

 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (*1964)

  • rektor České zemědělské univerzity v Praze od roku 2018
  • jako nový předseda povede ČKR od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021
  • ve své vědecké práci se zabývá problematikou ochrany krajiny a půdy
  • 2007–2015 byl děkanem Fakulty životního prostředí ČZU