UHK Aktuálně 17. 6. 2019

Návštěva z ministerstva školství na Univerzitě Hradec Králové

Autor: Jakub Novák

Pedagogická fakulta na nám. Svobody a vysokoškolské Palachovy koleje – objekty v majetku Univerzity Hradec Králové, které v minulém týdnu navštívili vzácní hosté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Je tomu teprve týden, co UHK za účelem zasedání Pléna České konference rektorů navštívil sám ministr Robert Plaga a univerzita již hostí další ministerskou návštěvu. V pátek 14. června jsme přivítali náměstkyni ministra pro řízení ekonomické sekce Zuzanu Matuškovou a ředitelku odboru investic MŠMT Yvetu Kurfürstovou.

 

 

„Cílem návštěvy paní náměstkyně a paní ředitelky bylo obě dámy seznámit s reálným stavem Pedagogické fakulty UHK na náměstí Svobody a Palachových kolejí. Obě budovy si zaslouží investice a právě ministerské peníze by nám mohly výrazným způsobem pomoct,“ vysvětluje účel návštěvy rektor UHK Kamil Kuča.

 

 

Chtěli jsme, aby samy viděly, že stav Pedagogické fakulty je vážně alarmující, ba co víc – že absolutně nevyhovuje standardům moderního vzdělávání západního nebo středoevropského typu.

S ním se na Pedagogické fakultě o vzácnou návštěvu staral také proděkan pro rozvoj, projekty a legislativu PdF UHK Pavel Zikl. Zástupce univerzity pak doplnil ještě kvestor Aleš Klicnar. „Budovu Pedagogické fakulty na nám. Svobody jsme s paní náměstkyní a ředitelkou prošli de facto od střechy až po sklep. Chtěli jsme, aby samy viděly, že stav je vážně alarmující, ba co víc – že absolutně nevyhovuje standardům moderního vzdělávání západního nebo středoevropského typu,“ říká kvestor. Skvělým signálem pro UHK je pak ujištění paní náměstkyně, že projekt rekonstrukce Pedagogické fakulty bude zahrnut do jmenovitého  investičního plánu programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základy lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol.

 

Rektor Kuča: ,,Obě dámy pak ocenily náš loňský počin rekonstrukce jednoho z vchodů kolejí a proměnu vybraných bytových jednotek v moderní ubytovací zařízení. V tomto trendu hodláme rozhodně pokračovat a věříme, že nám MŠMT potřebné finance přidělí." 

Druhou zastávkou v programu ministerské návštěvy byly zmíněné Palachovy koleje, kde se role průvodkyně zhostila ředitelka Eva Valentová. „Na kompletní rekonstrukci kolejí žádáme o finance z dotační výzvy MŠMT na modernizaci a rekonstrukce vysokoškolských kolejí a menz. Chtěli jsme, aby paní náměstkyně s paní ředitelkou jasně viděly, že na UHK nevytváříme žádné vzdušné zámky, ale že stav kolejí vážně rekonstrukci vyžaduje. Obě dámy pak ocenily náš loňský počin rekonstrukce jednoho z vchodů kolejí a proměnu vybraných bytových jednotek v moderní ubytovací zařízení. V tomto trendu hodláme rozhodně pokračovat a věříme, že nám MŠMT potřebné finance přidělí,“ doufá rektor Kuča.

 

 

„Podle slov paní náměstkyně je aktuálně náš projekt na rekonstrukci kolejí ve fázi hodnocení. O výsledku bychom měli být informováni snad během léta,“ dodává k návštěvě z MŠMT kvestor Aleš Klicnar.

 

 

Univerzita Hradec Králové odhaduje náklady na rekonstrukci kolejí na zhruba 55 milionů korun. Většinu nákladů mají pokrýt právě dotace MŠMT, 40 % musí UHK zaplatit ze svých prostředků. Rekonstrukce Pedagogické fakulty má vyjít na 250 milionů korun s DPH a začít s ní by se mohlo v roce 2021.