UHK Aktuálně, Zahraničí, Studenti 10. 7. 2019

Česko-bavorský dialog pokračuje, účastní se ho i UHK

Autor: Jakub Novák, tiskový mluvčí UHK

Bilaterální studijní obory, společné vědecké projekty nebo zisk odborné praxe studentů a akademiků v mezinárodním prostředí – témata, která přineslo červnové setkání 26 zástupců českých a bavorských vysokých škol v německém Řezně. Intenzivní dialog mezi Českou republikou a Bavorskem probíhá již čtvrtým rokem a Univerzita Hradec Králové je jeho součástí.

„Naše univerzita má rozhodně velký zájem o intenzivnější spolupráci s bavorskými vysokými školami. Značnou výhodou je vedle kulturní blízkosti také odborná blízkost a podoba řešených vědeckých témat,“ říká prorektor UHK pro zahraniční vztahy Zdeněk Beran, který naší univerzitu v Řezně zastupoval společně s prorektorkou UHK pro tvůrčí činnost Leonou Stašovou.

 

 

Účelem těchto setkávání je zejména navázání nových partnerství na úrovni výměny studentů a akademiků. Diskutují se také další možnosti spolupráce, a to například bilaterální studijní obory nebo společné řešení vědeckých projektů. „Zajímali jsme se také o rozmanitá česko-bavorská projektová schémata či grantové možnosti financování případného společného výzkumu. Bavorské vysoké školy se často úspěšně pohybují v pomyslném trojúhelníku mezi výukou, vědou a firemním sektorem. Jejich cílem je zejména intenzivní podpora transferu vědeckých výsledků do praxe, a to nejen v regionu, ale i mimo něj, což je pro nás cenný a zajímavý zdroj inspirace,“ dodává k setkání s bavorskými protějšky prorektorka Stašová.

 

 

Univerzita Hradec Králové spolupracuje s největšími bavorskými univerzitami, a to prostřednictvím všech čtyř fakult UHK. Fakulta informatiky a managementu má vazby na  University of Applied Sciences for Public Service in Bavaria (Mnichov) a Ansbach University of Applied Sciences. Filozofická fakulta spolupracuje s Julius Maximilian University of Würzburg a Pedagogická fakulta s University of Regensburg a Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt. Partnerem Přírodovědecké fakultě je pak v Bavorsku Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg.

 

 

Setkání, ve kterém chtějí zástupci vysokých škol pokračovat, koordinovala Česko-bavorská vysokoškolská agentura ve spolupráci s Českou konferencí rektorů a sdruženími Universität Bayern e.V. a Hochschule Bayern e.V.