Zahraniční projekty

Novel butyrylcholinesterase reactivators for pseudo-catalytic scavenging of organophoshates

2017 - 2020. Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Záchranný program pro zvonovec liliollistý (Adenophora liliifolia)

2015 - 2017. Spoluřešitelka: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potmogeton praelongus Wulfen)

2014 - 2016. Řešitelka: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)

Výzkum modifikovaných reaktivátorů cholinesteras pro léčbu intoxikací organofosforovýmí pesticidy

2013 - 2015. Řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Příprava sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci

2014 - 2015. Řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (katedra chemie PřF UHK)

Mathematics and Science in Life – MaSciL

2013 - 2016. Spoluřešitelská pracoviště: katedra chemie a katedra kybernetiky PřF UHK.

Current Trends in Education and Research of Biotas in Central Europe

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D. (katedra biologie PřF UHK)