O katedře

Studijní programy

Katedra matematiky garantuje výuku v bakalářských studijních oborech Finanční a pojistná matematika a Matematika se zaměřením na vzdělávání, v magisterském studijním oboru Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematika a v navazujícím studijním oboru Učitelství matematiky pro střední školy. Zajišťuje také vzdělávání matematice studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy. 

 

Věda a výzkum

Katedra matematiky PřF UHK se skládá ze tří oddělení:

Oddělení odborné matematiky garantuje výuku v odborných matematických disciplínách napříč výše jmenovanými studijními obory. Členové oddělení se věnují moderní diferenciální geometrii a příbuzným tématům. Konkrétně pseudo-Riemannově geometrii, afinní geometrii, varietám se singularitami, variační geometrii, ale také optimalizaci, nehladké analýze, algebraické a elementární teorii čísel a dalším. Na katedře pořádá Seminář z geometrie a topologie, na kterém přednáší kromě členů katedry hosté z ostatních univerzit v České republice a také ze zahraničí. Na seminářích proběhly například prezentace odborníků z Argentiny, Polska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Srbska nebo Ukrajiny.

Oddělení finanční matematiky (zajišťující výuku oboru Finanční a pojistná matematika) se zaměřuje na výzkumnou činnost v aplikované matematice, zejména v oblastech finančnictví, pojišťovnictví a ekonomie. Spolupracuje s institucemi v oblasti finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Smyslem této aktivity je zejména zprostředkovat pro studenty oboru jak kontakty pro absolvování praxe, tak možnosti pro další uplatnění. Se stejným cílem oddělení připravuje přednášky a semináře osobností s praktickými zkušenostmi v oboru.

Oddělení didaktiky matematiky se věnuje přípravě budoucích učitelů matematiky. Zajišťuje výuku některých matematických předmětů, didaktických předmětů a vedení pedagogických praxí, na nichž spolupracuje s kolegy ze základních a středních škol. Po odborné stránce pracovníci oddělení studují aktuální trendy ve vzdělávání matematice, které sledují v interdisciplinárním i historickém kontextu. Organizují rovněž Seminář o matematickém vzdělávání, v rámci něhož připravují prezentace zkušených pedagogů a jímž cílí na propojování vysokoškolského studia s učitelskou praxí a vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogů. V neposlední řadě oddělení participuje na přípravě matematických soutěží.


Kontakty:
Sekretariát: Barbora Vilímková
Úřední hodiny: po - pá  8:00 - 13:00

Budova S, místnost: 74410, 4. patro
E: barbora.vilimkova@uhk.cz
T: +420 493 332 841
F: facebook.com/matematikahk
A: PřF UHK, budova S, Hradecká 1285, 500 03 Hradec Králové (mapa)