Zpět

doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.
Pracoviště: FIM - Katedra managementu
docent
E-mail:
Telefon: 493332378, 493332379
Budova: J
Místnost: 94320 4. podlaží

Konzultační hodiny

Po: 13:15-14:50 ( )

Na konzultační hodiny se přihlaste předem e-mailem. Děkuji.

Publikace na UHK

KANTOROVÁ Kateřina, BACHMANN Pavel. Social Customer Relationship Management and Organizational Characteristics. Information. 2018, 9(12), s. 1-9. ISSN 2078-2489.

BACHMANN, Pavel. Social Media in Public Marketing: Facebook Pages of Regional Authorities. In: Hradec economic days 2018. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, s. 11-19. ISBN 978-80-7435-700-8.

BACHMANN, Pavel. Governmental Subsidies and Transparency of Nonprofits: Friends or Enemies?. In: Proceedings of the 21st international conference Current trends in public sector research. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2017, s. 240-247. ISBN 978-80-210-8448-3.

NUNVÁŘOVÁ, Jana, BACHMANN, Pavel. THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON MACROECONOMIC STABILITY. In: Hradec economic days 2017. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 636-642. ISBN 978-80-7435-664-3.

BACHMANN Pavel, KANTOROVÁ Kateřina. From customer orientation to social CRM. New insights from Central Europe. Scientific papers of the University of Pardubice : series D. 2016, 23(36), s. 29-41. ISSN 1211-555X.

KANTOROVÁ, Kateřina, BACHMANN, Pavel, HRDINKOVÁ, Monika. CRM, Social Networks and Small and Medium Enterprises. Does it all fit together?. In: Marketing identity : digital life. Part 1.. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 108-120. ISBN 978-80-8105-779-3.

PITRA, Zbyněk, MOHELSKÁ, Hana, ANSORGE, Jiří, BACHMANN, Pavel, JANEČEK, Jan, SOKOLOVÁ, Marcela, STRNADOVÁ, Věra, ZUBR, Václav. Management transferu znalostí : Od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci. Vyd. 1. Praha: Professional publishing, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7431-145-1.

SOKOLOVÁ, M. - BACHMANN, P. - HÁLEK, V.: Základy managementu. Hradec Králové 2015.

FRANĚK Marek, MOHELSKÁ Hana, ZUBR Václav, BACHMANN Pavel, SOKOLOVÁ Marcela. Organizational and sociodemographic determinants of job satisfaction in the Czech Republic. Sage open. 2014, 4(3), s. 1-12. ISSN 2158-2440.

BACHMANN Pavel, ZUBR Václav. What Affects the Information Provided on the Web? Case of Czech Rural Municipalities. Acta Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, 2014(62), s. 1221-1231. ISSN 1211-8516.

BACHMANN Pavel. Česká klasifikace neziskových organizací: případ občanských sdružení. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of economics and administration. 2012, 25(3/2012), s. 5-16. ISSN 1211-555X.

BACHMANN Pavel. Internetový marketing v neziskové organizaci. Trendy v podnikání. 2012, neuvedeno(1/2012), s. 33-40. ISSN 1805-0603.

KALA, T. - LACINA, K. - MOHELSKÁ, H.: Management pro řešení regionálních disparit. Souhrn dosažených poznatků při řešení projektu a e-learningový kurz pro manažery obecních a regionálních správ a samospráv.. Hradec Králové 2012.

BACHMANN, Pavel. Transparentnost organizací občanské společnosti. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. 141 s. ISBN 978-80-7435-235-5.

BACHMANN Pavel. Vybrané problémy transparentnosti českého neziskového sektoru. E+M. Ekonomie a management. 2012, XV(2), s. 104-114. ISSN 1212-3609.

BACHMANN, Pavel. Factors determining quality of municipal website. In: Liberec economic forum 2011 : proceedings of the 10th international conference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, s. 24-33. ISBN 978-80-7372-755-0.

BACHMANN, P.: Management neziskové organizace. Hradec Králové 2011.

KALA, Tomáš, LACINA, Karel, MOHELSKÁ, Hana, BACHMANN, Pavel, HEDVIČÁKOVÁ, Martina, DITTRICHOVÁ, Jaroslava, NEKOLA, Jaroslav. Management pro řešení disparit mezi obcemi a regiony. Vyd. 1. Praha: Professional publishing, 2011. 248 s. ISBN 978-80-7431-073-7.

KALA, T. - LACINA, K. - MOHELSKÁ, H.: Management pro řešení regionálních disparit. Změny struktury řízení a obsahu manažerských funkcí, metod a postupů pro řešení regionálních a místních disparit.. Univerzita Hradec Králové 2011.

BACHMANN Pavel. On-line marketing v neziskové organizaci: Analýza webových stránek organizací Královéhradeckého kraje. Sociální studia. 2011, 8(3), s. 99-112. ISSN 1214-813X.

Životopis

Pozice a funkce na pracovišti

2014 - 2030: katedra managementu, FIM UHK, docent

2005 - 2014: katedra managementu, odborný asistent

2003 - 2004: Prostor Pro, projektový manažer

2001 - 2003: SMA ČR, člen prezidia pro zahraničí

1998 - 2001: katedra řízení, PEF ČZU, asistent; Microtime, grafik